Europska komisija povlači prijedlog Uredbe o održivoj upotrebi pesticida

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je danas povlačenje prijedloga Uredbe o održivoj uporabi pesticida (SUR).

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavljuje povlačenje
prijedloga Uredbe o održivoj upotrebi pesticida
Photo credits: Euractiv

Prijedlog Uredbe o održivoj upotrebi pesticida bio je, čak i prije objave, izložen neprestanom kritiziranju i otvorenom opstruiranju od strane interesnih grupa. Potpuno odbacivanje prijedloga ostavlja nas bez konkretnog plana za postizanje ključnih ciljeva Europskog zelenog plana o smanjenju upotrebe i rizika od pesticida.

Posebno nas je uznemirila izjava da je “prijedlog SUR-a postao simbol polarizacije”. Ovaj okvir potkopava hitnost rješavanja značajnih opasnosti koje kemijski pesticidi predstavljaju za ljudsko zdravlje, biološku raznolikost i naš okoliš. Opsežni znanstveni dokazi i zabrinutost javnosti naglašavaju potrebu za sveobuhvatnim djelovanjem, kako je navedeno u prijedlogu SUR-a.

Povlačenje prijedloga predstavlja propuštenu priliku za provedbu značajne promjene. Ne smijemo napustiti nastojanja da zaštitimo građane i ekosustave od štetnih učinaka uporabe pesticida. Pozivamo predsjednicu von der Leyen i Europsku komisiju da:

 • Ponovno potvrdi apsolutnu nužnost smanjenja upotrebe pesticida u Europi. Ambicije Zelenog plana i očekivanja javnosti zahtijevaju konkretne radnje.
 • Proširi dijalog i uključi sve dionike, bez preferiranja agroindustrije. Otvoreni dijalozi ključni su za premošćivanje podjela i poticanje suradnje prema zajedničkom cilju.
 • Bez odgode pripremi obnovljeni prijedlog koji uključuje vrijedne elemente SUR-a, a istovremeno se bavi zabrinutostima koje su izrazili različiti dionici. Revidirani prijedlog sa snažnim zaštitnim mjerama za javno zdravlje i okoliš, zajedno s potporom poljoprivrednicima koji prelaze na održive prakse, mora biti sljedeći korak.

  Povlačenje prijedloga SUR-a ne može označiti kraj naših zajedničkih napora da postignemo održiviju budućnost. Pozivamo Europsku komisiju i sve države članice da pokažu predanost rješavanju ovog kritičnog izazova. Vrijeme je da riješimo problem polarizacije i da zajedno radimo na stvaranju Europe u kojoj su naši sustavi proizvodnje hrane sigurni, zdravi i poštuju okoliš.

#ProtectPeople #ProtectPlanet #StopPesticideHarm

CRISPR rajčice sada na policama

Ove rajčice navodno poboljšavaju kvalitetu sna

Preuzeto sa stranice Test Biotech-a: https://www.testbiotech.org/en/news/crispr-tomatoes-now-shelves

 1. veljače 2024.
  Prve CRISPR rajčice sada su na policama u Japanu. ‘GABA rajčica’ razvijena je novim tehnikama genetskog inženjeringa (NGT). To pokazuje fotografija nedavno snimljena u supermarketu u regiji Tokija. Prema informacijama na pakiranjima, rajčice će sniziti krvni tlak, ublažiti psihički stres i poboljšati kvalitetu sna. Stručnjaci sumnjaju da će konzumacija rajčica imati takve učinke. Istodobno, prema japanskom registru funkcionalne hrane, konzumacija rajčice ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i maloj djeci. Ovakve bi se rajčice uskoro mogle naći iu supermarketima u Europi, bez detaljne procjene rizika i označavanja.

Prema prijedlogu izvjestiteljice Europskog parlamenta Jessice Polfjärd (EPP), o kojem će se glasati u Strasbourgu ove srijede, te bi se rajčice tretirale jednako kao i normalne kultivirane rajčice. No, nedvojbeno je da je sastav rajčice značajno promijenjen, posebice se navodi da je sadržaj gama aminomaslačne kiseline (GABA) četiri do šest, u nekim plodovima čak dvadeset puta veći, u usporedbi s konvencionalno uzgojenim sortama.

Francuski autoritet ANSES, kao i stručnjaci Austrijske agencije za okoliš, ističu da je bilo potrebno samo nekoliko genetskih promjena da bi došlo do ove drastične promjene u NGT rajčicama. Ipak, pretpostavljaju da je vrlo malo vjerojatno da bi se ove rajčice mogle dobiti konvencionalnim metodama uzgoja.

Postoje, zapravo, mnogi primjeri NGT biljaka, kao što su topole, podlanak, riža, pšenica i rajčice, koje se značajno razlikuju po svojim karakteristikama od konvencionalno uzgojenih sorti. Međutim, ako industrija prevlada, i prijedlog izvjestiteljice Polfjärd bude prihvaćen, povezani rizici bili bi istraživani samo u rijetkim slučajevima. NGT biljke više ne bi bile podvrgnute obveznoj procjeni rizika, uzimajući u obzir namjeravane i nenamjerne učinke uzrokovane procesom genetskog inženjeringa. Dogodi li se to, zaštita zdravlja i okoliša postala bi lutrija.

Zabrinjavaju i odgovori koje su građani dobili od članova Europskog parlamenta (MEP) kao odgovor na njihova pisma, budući da oni pokazuju da mnogi europski zastupnici vjerojatno nisu doista provjeravali planirano zakonodavstvo. Osim toga, neki zastupnici u Europskom parlamentu, posebice u Odboru za poljoprivredu, iznijeli su ekstremne prijedloge prema kojima bi se čak i dobrovoljno označavanje NGT biljaka ubuduće zabranilo te bi se biljke morale dopustiti u organskoj poljoprivredi. To je u suprotnosti s interesima potrošača kao i zahtjevima za transparentnošću.

Osporavanje odluke Europske komisije o produljenju dozvole za upotrebu glifosata od strane nevladinih udruga

Konzorcij šest nevladinih organizacija – PAN Europe, ClientEarth (EU), Générations Futures (Francuska), GLOBAL 2000 (Austrija), PAN Njemačka i PAN Nizozemska – službeno je pokrenuo pravni spor protiv nedavne odluke Europske komisije o ponovnom odobrenju glifosata . Nakon što su proveli detaljnu provjeru procesa ponovnog odobrenja glifosata i identificirali nekoliko kritičnih nedostataka, nevladine organizacije su podnijele zahtjev za internu reviziju Povjerenstvu, označavajući prvi korak u ovoj pravnoj borbi.

“Krovna organizacija udruge Zemljane staze, zajedno s partnerskim organizacijama osporavaju ispravnost odluke Europska komisije o produljenju dozvole za upotrebu glifosata.”, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.
“Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za kemikalije (ECHA) ignorirale su brojne dokaze o štetnosti glifosata za zdravlje ljudi, kao i za okoliš, čime su stavili interese industrije ispred dobrobiti građana. Ova je odluka nedemokratska, i kao takva neprihvatljiva, stoga je bilo nužno reagirati na ovo brutalno kršenje zakona Europske unije.”, nastavila je Svrtan.

Europska komisija ponovno je odobrila glifosat na 10 godina unatoč impresivnom broju znanstvenih dokaza koji ukazuju na njegovu toksičnost za ljudsko zdravlje i okoliš.

Angeliki Lyssimachou, voditeljica odjela za znanost i politiku u PAN Europe, rekla je: ‘Užasnuti smo nevjerojatnim brojem kršenja zakona EU-a. EFSA i ECHA nisu Komisiji ispravno priopćile znanstvene dokaze o važnoj toksičnosti glifosata za zdravlje i okoliš. Poljoprivrednici su prve žrtve ove odluke. Komisija je ponovno odobrila glifosat unatoč dostupnim informacijama o njegovoj toksičnosti i brojnim nedostacima u podacima. To je trebalo voditi do zabrane. “

Pauline Cervan, toksikologinja u Générations Futures rekla je: “Vlasti su sustavno odbacivale sve podatke iz neovisne znanstvene literature, temeljeći svoju procjenu isključivo na podacima koje su dostavili proizvođači. Osim toga, čini se da još uvijek nedostaju neke ključne studije za različita područja procjene, što je trebalo navesti Komisiju da ne prihvati dosje na temelju nepotpunosti”.

Helmut Burtscher-Schaden, biokemičar na GLOBAL 2000, dodaje: “S obzirom na dokaze otkrivene u američkim sudskim slučajevima o nastojanjima Monsanta da utječe na prethodne procedure odobrenja EU-a, očekivali bismo da će vlasti ovog puta posebno pomno ispitati studije proizvođača glifosata. Međutim, vlasti su ponovile zaključke prethodnih postupaka odobrenja na doslovnim kopiranjem podataka – čak i kada su se argumenti temeljili na zastarjelim studijama proizvođača koje se sada općenito smatraju neprihvatljivima.”

Margriet Mantingh, predsjednica PAN Nizozemske rekla je: „EFSA-ina procjena rizika od glifosata zanemaruje moguće učinke na razvoj Parkinsonove bolesti i poremećaja iz autističnog spektra kod djece, dok istraživanje neovisnih znanstvenika ukazuje na mogući učinak. Vrlo smo zabrinuti što Komisija ne štiti svoje građane na odgovarajući način. Stoga zahtijevamo od Komisije da primijeni načelo predostrožnosti i povuče odobrenje za glifosat.”

Peter Clausing, toksikolog u PAN-u Njemačka, rekao je: “Ne poštujući vlastite smjernice i zahtjeve, vlasti EU su iskrivile dokaze o kancerogenim učincima glifosata kako bi došli do lažnog zaključka da aktivna tvar nije kancerogena.

Viša odvjetnica ClientEarth-a Juliette Delarue rekla je: “Glifosat je opasna tvar – ponovnim odobrenjem Komisija je napravila očitu pogrešku pred zakonom i neovisnom i pouzdanom znanošću. Osim toga, ugovori EU-a zahtijevaju od Komisije da djeluje oprezno kako bi spriječila štetu ljudima i prirodi. Naš izazov traži od Komisije da konačno obrati pažnju na znanost i povuče svoje odobrenje.”

Popratne informacije:

U jesen 2023. Europska komisija predložila je ponovno odobrenje glifosata na 10 godina. Nakon 2 kruga glasovanja među državama članicama Komisija nije uspjela dobiti kvalificiranu većinu. U drugom glasovanju samo su države članice koje predstavljaju 42% stanovništva EU-a podržale ovaj prijedlog, no Komisija je ipak odlučila krenuti naprijed i nametnuti ponovno odobrenje glifosata.

Zahvaljujući reformi zakona o pristupu pravosuđu iz 2021., nevladine organizacije i pojedinci sada imaju mogućnost osporiti većinu odluka EU-a kojima se krši zakon o zaštiti okoliša na Sudu EU-a. Nevladine udruge poslale su Komisiji „Zahtjev za unutarnju reviziju“, u kojem su od Komisije zatražile povlačenje uredbe o ponovnom odobrenju glifosata. Komisija sada ima 22 tjedna za odgovor. Ako nevladine udruge smatraju da odgovor Komisije još uvijek ne rješava problem povrede zakona, mogu osporiti odgovor pred Sudom Europske unije.

Pravni argumenti – gdje je pala Komisija?

Sljedeći nalazi temelj su argumenata nevladinih organizacija:

Odabir industriji prihvatljivih studija
Stručnjaci su otkrili da je industrija dostavila nepotpune dosjee u nekoliko područja procjene rizika. To nije u skladu sa zakonom, pa su regulatori trebali odbaciti njihov dosje. U nekim su slučajevima pružili važne studije toksičnosti u vrlo kasnoj fazi, onemogućivši time regulatore da ih pravilno procijene. Propustivši zatražiti od aktera u industriji da dostave dodatnu, sveobuhvatniju dokumentaciju, regulatori su na kraju izradili nepotpunu procjenu rizika.

Osim toga, nevladine organizacije utvrdile su da procjena EU-a sustavno odbacuje studije koje ne dolaze od strane industrije. Njihov sustavni pristup omogućuje im da zanemare glavna znanstvena otkrića iz akademske zajednice, koja često daju bolji uvid u toksičnost pesticida, budući da su regulatorne studije često manje osjetljive.

Rizik od raka
Nova znanstvena otkrića ponovno potvrđuju da je glifosat kancerogen.
Prethodno su stručnjaci nevladinih organizacija već utvrdili da ECHA Europskoj komisiji nije predstavila procjenu kancerogenosti provedenu u skladu s vlastitim pravilima, što je rezultiralo nerazvrstavanjem glifosata u kategoriju ‘Karcinogen 1B’, što bi dovelo do zabrane glifosata.

Na primjer, nova znanstvena studija renomiranog instituta Ramazzini potvrdila je da dugotrajna izloženost štakora navodno prihvatljivim dozama reprezentativne formulacije može dovesti do razvoja raka krvi. Rak krvi (ne-Hodgkinov limfom) glavni je razlog zbog kojeg tužitelji tuže Monsanto/Bayer u SAD-u.

Genotoksičnost prikazana u neindustrijskim studijama
Procjena ECHA-e o genotoksičnosti iz 2021. nije dokazala da glifosat nije genotoksičan, dok neindustrijske studije temeljene na najosjetljivijim testovima pokazuju da je herbicid zapravo genotoksičan. Procjena se još uvijek temelji na starim industrijskim studijama koje su manje osjetljive, a za mnoge se pokazalo da su nepouzdane s metodološkog gledišta. Nadležna tijela nisu zatražila nove studije za procjenu genotoksičnosti, a mnogi od skandala s dosjeima iz industrije identificirani u procjeni iz 2017. još uvijek postoje. Najnovija neovisna znanstvena literatura koja ukazuje na genotoksični potencijal glifosata za određene organe odbačena je iz procjene. Industrijske studije koje pokazuju da glifosat može uzrokovati oštećenje kromosoma na DNK lezijama proglašene su “podržavajućim/dodatnim ili neprihvatljivim” umjesto “prihvatljivim”. To znači da nisu shvaćeni dovoljno ozbiljno da bi imali utjecaj na ukupnu procjenu genotoksičnosti glifosata.

Neurotoksičnost nije ispravno procijenjena
Potencijal glifosata za oštećenje mozga i živčanog sustava nije pravilno procijenjen. Sve navedene industrijske studije temelje se na akutnoj ili kratkotrajnoj toksičnosti kod odraslih i neprikladne su za procjenu neurotoksičnosti putem izloženosti majke ili neurotoksičnosti u obliku degenerativnih bolesti kao što je Parkinsonova bolest.

Industrija je također propustila podnijeti studiju razvojne neurotoksičnosti (DNT) provedenu 2001. o glifosat-trimeziju (jednoj od soli glifosata), koja je pokazala da su potomci razvili štetne učinke. Industrija je također propustila pružiti punu neovisnu literaturu dostupnu u posljednjih 10 godina, uključujući studije koje su predane tijekom prethodne evaluacije 2015. godine. Dodatni dokazi iz relevantnih studija dostavljeni tijekom javne rasprave ponovo su odbačeni od strane EU vlasti.

Glifosat utječe na mikrobiom
Glifosat je također patentiran kao antibiotsko sredstvo, a također utječe na mikrobiom ljudi, ptica, pčela i drugih vrsta. Dokazano je da je 50% vrsta ljudskog mikrobioma pogođeno glifosatom.

Uzimajući u obzir važnu ulogu osovine crijevo-mozak naznačenu u znanstvenoj literaturi, promjene izazvane glifosatom mogu objasniti neurotoksičnost ili reproduktivnu toksičnost glifosata naznačenu u znanstvenoj literaturi. Unatoč zakonskoj obvezi korištenja najnovijih i pouzdanih znanstvenih spoznaja, procjena rizika EU-a zanemarila je dokaze o učincima glifosata na mikrobiom ljudi i drugih vrsta iz pravno neprihvatljivog razloga što “standardizirane regulatorne smjernice trenutno nisu dostupne za procjenu mikrobioma«.

EFSA nije uspjela otkriti bitne informacije o toksičnosti za kukce, ptice i vodozemce
Istrage koje su provele nevladine organizacije pokazale su da dok su regulatorne studije ponekad pokazivale neprihvatljivu toksičnost glifosata za insekte (100% smrtnost, prema industrijskim studijama), EFSA nije niti priopćila tu informaciju Europskoj komisiji u svojoj recenziji . Osim toga, velike studije o toksičnosti iz akademske zajednice, koje pokazuju da glifosat i herbicidi na bazi glifosata desetkuju vodozemce ili štete reprodukciji ptica, EFSA je izbacila iz procjene, čime je spriječila regulatore da donesu razumnu odluku.

Nije naveden test potpune i reprezentativne formulacije pesticida
Pravo EU-a i sudska praksa EU-a zahtijevaju da se barem jedan herbicid na bazi glifosata („reprezentativna formulacija”) testira na njegov utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Cilj je procijeniti toksičnost ostalih sastojaka formulacije pesticida i potencijalne sinergije toksičnosti između ‘aktivnog sastojka’ glifosata i koformulanata.
Nije dostavljena nijedna dugotrajna studija toksičnosti na sisavcima (kao što je prethodno spomenuta studija instituta Ramazzini). U procjeni rizika za okoliš primijećena je slična situacija: industrija nije uspjela osigurati mnoge ključne obvezne studije za reprezentativnu formulaciju.

Osim toga, EFSA je priznala da nisu bili u mogućnosti procijeniti sve koformulante iz reprezentativne formulacije, što je opet u suprotnosti sa zakonodavstvom o pesticidima.

#StopGlyphosate
#glifosat
#pesticidi
#Glyphosate

Što nam Europska komisija pokušava “progurati” u Uredbi o novim GMO biljkama?

Prijedlog Europske komisije – Uredba o biljkama dobivenima određenim novim genomskim tehnikama te o hrani i hrani za životinje od njih – predstavlja potencijalnu prijetnju zdravlju građana Europske unije, kao i okolišu

Sadašnji prijedlog Komisije karakteriziraju dalekosežni nedostaci u pogledu procjene rizika za zdravlje i okoliš, mogućih utjecaja na poljoprivrednike, transparentnosti i prava proizvođača, trgovaca na malo, potrošača i javnih tijela.

Biljke otporne na herbicide i biljke koje proizvode pesticide predstavljaju opasnost za građane i prirodne resurse. Stoga prijedlog neće pridonijeti dugoročno održivoj, učinkovitoj i istinski otpornoj proizvodnji hrane u EU-u, kao što tvrde Komisija i Španjolsko predsjedništvo, prijedlog će uzrokovati upravo suprotno.
Hrvatska je uz još neke zemlje članice prepoznala te nedostatke i očekivane negativne učinke koje će ova Uredba, ako se usvoji, imati na poljoprivrednike, građane i ekosustave te se na nedavnom sastanku usprotivila prijedlogu Španjolskog predsjedništva.
“, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.

Naše inzistiranje je da svi GMO-i (i NGT – nove genomske tehnike) trebaju podlijegati opsežnoj procjeni rizika kako bi se na odgovarajući način procijenili mogući učinci na ekosustave i njihovo funkcioniranje te na ljudsko zdravlje. To nije slučaj u sadašnjem prijedlogu.

Upozoravamo na sljedeće:

 1. Genetski modificirani organizmi (GMO) otporni na herbicide i genetski modificirani organizmi koji proizvode pesticide

Vrlo je problematično dopuštanje korištenja GMO-a tolerantnih, odnosno, otpornih na herbicide (HT), osobito izuzimanje od stroge procjene rizika i zahtjeva za autorizaciju i označavanje.
Verzija prijedloga Komisije od 15. lipnja 2023. stavila je HT GMO u kategoriju 2, što bi značilo da su podvrgnuti sigurnosnim procjenama u pogledu zdravlja ljudi i okoliša. Također bi morali biti označeni od sjemena do konačnog proizvoda. Međutim, u verziji prijedloga Komisije objavljenoj 5. srpnja 2023. isključenje HT GMO-a iz kategorije 1 je izbrisano. To bi dovelo do toga da ti GMO-i budu izuzeti od označavanja i procjene rizika. Kao što je nedavno dokumentirano, vrlo problematična promjena rezultat je lobiranja industrije.

HT GMO povezani su s dobro poznatim i dalekosežnim štetnim utjecajima na okoliš, javno zdravlje i kvalitetu opskrbe vodom, primjerice u Sjedinjenim Državama, Latinskoj Americi i Aziji. HT GMO, točnije u proizvodnji kukuruza, pamuka i soje, doveli su do otvorenog porasta uporabe herbicida. Na primjer, između 1995. i 2014. globalna uporaba glifosata pokazala je porast od gotovo 15 puta. Pojačana uporaba glifosata također je u cijelom svijetu dovela do pojave vrsta korova otpornih na glifosat, što je potaknulo daljnji porast upotrebe herbicida.

Također, GMO-i koji proizvode pesticide, koji čine 57% globalnih GMO-a, povezuju se s rizicima za korisne, neciljane organizme i s rastućom otpornošću štetnika. Na primjer, primjerci zapadnog kukuruznog crva u SAD-u već su razvili otpornost na nekoliko toksina koje proizvode GMO biljke. To je zatim dovelo do stvaranja nove generacije GMO-a, što je zauzvrat rezultiralo novom otpornošću štetnika. Ovakav razvoj događaja dokazuje da su navodne prednosti takvih usjeva vremenski izuzetno ograničene, dok poljoprivrednike čine ovisnima i usko veznima za određene proizvođače sjemena. Ključno je da GMO-i koji proizvode pesticide budu podvrgnuti detaljnoj procjeni rizika koja jamči visoku razinu zaštite zdravlja i okoliša. Na primjer, ekspresija insekticida u peludu, nektaru, gutacijskim tekućinama i tlu može imati dramatične negativne posljedice na insekte i ekosustave. Stoga bi se procjena rizika trebala sastojati od, za matične biljke kao i za sva sljedeća križanja, mjerenja koncentracije u svim navedenim matricama, ne samo u lišću, stabljici i korijenu.

GMO koji je otporan na herbicide i koji proizvodi pesticide nije doveo do smanjenja prodaje pesticida, niti do koristi za ekosustave, poljoprivrednike i građane, naprotiv. Prijedlog NGT-a prezentiran je pod izgovorom da ima za cilj povećanje održivosti, dok bi doveo do (neograničene) upotrebe HT GMO-a i nedostatka snažne procjene rizika za GMO-e koji proizvode pesticide i druge GMO-e. Jasno je da je potrebno izvući važne lekcije iz štetnih učinaka GMO-a koji su tolerantni na herbicide i koji proizvode pesticide u različitim dijelovima svijeta te da treba izbjegavati stvaranje ovakvih uvjeta u EU. Komunikacija i argumentacija oko prijedloga NGT-a bili su pogrešni, karakterizirani su ozbiljnim nedostatkom transparentnosti, objektivnosti i neovisnosti te nepoštivanjem načela predostrožnosti.

 1. Transparentnost, označavanje i sloboda izbora preduvjet su za poštovanje prava poljoprivrednika, malih trgovaca, potrošača i lokalnih/nacionalnih/regionalnih javnih tijela

Važno je da svo GMO sjeme i proizvodi iz svih kategorija budu označeni, te da je zajamčeno pravo izbora.
Osnovno je pravo i kamen temeljac slobodnog tržišta da su proizvođači, trgovci na malo, potrošači i vlasti informirani, a kreatori politike imaju dužnost zaštititi to pravo na izbor. Nema valjanog argumenta da se navedenim dionicima oduzmu ta prava. Građani su opetovano izrazili da pridaju veliku važnost utjecaju njihove hrane na okoliš i zdravlje, kao i transparentnosti u vezi s označavanjem, kao što je izraženo u anketi iz 2021. i peticiji 2023.

 1. Potreba za istinski održivim, otpornim prehrambenim sustavima i zaštitom funkcioniranja ekosustava

Ključno je da sveukupna, hitna potreba za prijelazom na istinski održive, otporne sustave proizvodnje hrane bude ključna u donošenju odluka i da se izbjegne neučinkovita i/ili štetna zamjena. Monokulture s HT GMO-ima i deregulacija GMO-a ne mogu biti dio vizije EU za istinski održive, ekološki odgovorne i učinkovite sustave proizvodnje hrane. GMO se povezuje sa smanjenom genetskom raznolikošću i povećanom monokulturnom proizvodnjom, što dovodi do daljnjeg smanjenja otpornosti na štetnike i klimatske promjene. Iskustvo je pokazalo da GMO može dovesti do otpornosti biljaka i štetnika, što često dovodi do daljnjeg povećanja upotrebe pesticida.

S obzirom na razvoj otpornosti, kao i povezane rizike za otpornost ekosustava, GMO-i se ne mogu smatrati “rješenjem za sve” kakvim se često predstavljaju. Ključno je da čvrste sigurnosne procjene, transparentnost i zahtjevi za označavanje ostanu na snazi, te da se prakse uzgoja usjeva temelje na integriranom upravljanju štetočinama, optimiziranju zdravog funkcioniranja ekosustava i poticanju istinski otpornih, a time i učinkovitih sustava proizvodnje hrane.

Građani očekuju od kreatora politike da donose neovisne, znanstveno utemeljene, transparentne i dosljedne odluke te da daju prioritet zdravlju i okolišu ispred interesa industrije. Ukidanje prijedloga SUR-a u Europskom parlamentu, kao i pokušaji da se prijedlog ozbiljno razvodni i odgodi u Vijeću, u oštroj su suprotnosti s brzim napretkom prijedloga NGT-a. U oba slučaja zabrinjavajući je utjecaj industrije na napredak u donošenju odluka s jedne strane, te nedostatak uključivanja zahtjeva građana i znanstvenika s druge strane. Građani se protive deregulaciji NGT-a.

Građu prikupila: Kristine De Schamphelaere

Za koga rade Europske institucije?

Europska komisija je obnovila odobrenje za korištenje glifosata, čime je prekršen zakon EU o pesticidima, prema kojem bi zdravlje i okoliš trebali biti na prvom mjestu. U slučaju sumnje, mora se pozvati na načelo predostrožnosti.
Dostupan je niz alarmantnih dokaza koji naglašavaju rizike od raka povezane s glifosatom, neurotoksičnost, negativan utjecaj na mikrobiom u crijevima, kao i mnoštvo negativnih učinaka na okoliš – pčele, vodeni organizmi, mikro- i makrobiom tla, svi su podložni negativnim učincima glifosata.

Nedavna anketa koju je provela agencija IPSOS obuhvatila je šest reprezentativnih zemalja EU-a pokazuje da samo 14% građana podržava produljenu upotrebu glifosata. Za razliku od toga, gotovo dvije trećine (62%) ispitanika je za zabranu glifosata.

Također, brojne organizacije civilnog društva poslale su otvoreno pismo predsjednici Europske komisije Von der Leyen, pozivajući je da nešto poduzme, no glifosat je unatoč tome dobio dozvolu za sljedećih 10 godina.
U Belgiji i Nizozemskoj gotovo 300 znanstvenika, uključujući preko 100 sveučilišnih profesora, zatražilo je od svojih ministara da nezavisnu znanost shvate ozbiljno.

U listopadu ove godine, nova studija objavila je revolucionarne podatke o tome kako su niske razine herbicida glifosata – za koje se prije smatralo da su sigurni – uzrokovale slučajeve leukemije kod štakora (u ranoj dobi!), nakon izloženosti. Studija, poznata kao ‘Globalna studija glifosata’, rezultat je međunarodne suradnje koja uključuje više neovisnih institucija, a koordinirao ju je Institut Ramazzini u Italiji.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u svojim je zaključcima identificirala nekoliko praznina u podacima i problema koji su trebali rezultirati povlačenjem odobrenja.

Izvanredni sastanak povodom odbacivanja prijedloga Uredbe o održivoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja

22. listopada 2023. godine, na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, Europski parlament odbacio je prijedlog Europske komisije o smanjenju upotrebe pesticida.

Rezultat glasovanja posljedica je duge i intenzivne kampanju dezinformiranja i lobiranja agro-kemijske industrije i velikih udruženja poljoprivrednika COPA Cogeca, koji su napali prijedlog SUR-a, kao i cjelokupni Europski zeleni plan.

Brojni zastupnici u Europskom parlamentu ostali su prevareni, te su bazirali svoje odluke na neutemeljenim pričama, umjesto da se zalažu za znanost i javni interes.

Znanstvenici su se trudili razotkriti kampanju dezinformiranja o spomenutom prijedlogu, kao i o drugim bitnim elementima Europskog zelenog plana, kao što je Zakon o obnovi prirode.

6000 znanstvenika navodi da je rješavanje kolapsa bioraznolikosti od velike hitnosti te da je preduvjet očuvanja ekosustava i njihovih funkcija, uključujući proizvodnju hrane, za sadašnje i buduće generacije.

Sada, kada smo izgubili ovaj važan prijedlog, vađno je promijeniti strategiju, jer na žalost, znanost nije uspjela doprijeti do dužnosnika koji odlučuju o sudbini građana Europske unije.

Izvanredna sjednica održava se u petak, 24. studenog 2023. u 11:00.
Za sudjelovanje na sjednici prijavite se na e-mail udruge: info@zemljanestaze.org.

Priopćenje za javnost: Herbicidi na bazi glifosata povezani s leukemijom u ranoj dobi, pokazuje novo veliko istraživanje


Europske nevladine organizacije zahtijevaju hitno preispitivanje novih dokaza o štetnosti glifosata i povlačenje preporuke za obnavljanje dozvole glifosat


Nova studija objavila je revolucionarne podatke o tome kako su niske razine herbicida glifosata – za koje se prije smatralo da su sigurni – uzrokovale slučajeve leukemije kod mladih štakora, nakon izloženosti u ranoj dobi. (1)

Globalna studija glifosata’ međunarodno je, multiinstitucionalno istraživanje kojim koordinira Institut Ramazzini u Italiji.
Presudno glasovanje u EU o desetogodišnjem obnavljanju odobrene uporabe glifosata očekuje se početkom studenog. Države članice nisu uspjele zadovoljiti potrebnu kvalificiranu većinu u listopadu.
Naša krovna organizacija Pesticide Action Network (PAN) Europe u suradnji s organizacijama PAN Germany i WeMove te drugim organizacijama u koaliciji Stop Glyphosate pozivaju Europsku komisiju da povuče svoj trenutni prijedlog obnove dozvole glifosatu, u svjetlu novih dokaza koji su upravo izašli iz spomenute studije. Studija pokazuje da glifosat može izazvati rak čak i u malim dozama.


Ovi dokazi dolaze povrh glavnih “područja zabrinutosti” o neurotoksičnosti i mogućoj povezanosti s Parkinsonovom bolešću, štetnosti za ljudski mikrobiom i imunološki sustav te oksidativnom stresu i oštećenju DNK koje mogu uzrokovati glifosat i proizvodi bazirani na glifosatu. Sve ove važne štetne učinke EFSA je propustila ili podcijenila u svojim savjetima.

“Ova visokokvalitetna studija zahtijeva punu pozornost europskih vlasti, jer pruža alarmantne nove dokaze koji potvrđuju ranija otkrića kancerogenih učinaka glifosata u limfnom sustavu, a koji su uočeni u studijama na miševima iu epidemiološkim studijama na ljudima.”, komentirao je član koalicije, Peter Clausing, toksikolog (PAN Njemačka)


“Studija naglašava da je obnavljanje licence za glifosat više nego upitno – potpuno je protuzakonito. Vlasti EU-a napravile su golemu pogrešku zaključivši da su glifosat i reprezentativna formulacija sigurni. Sada je pravi korak da EU povuče trenutačni prijedlog za ponovno odobrenje i založi se za njegovo neobnavljanje.”, rekla je Angeliki Lysimachou, voditeljica odjela za znanost i politiku (PAN Europe).


‘Više od 2,5 milijuna ljudi u Europi poziva na zabranu glifosata. (2) Ovo novo istraživanje pokazuje da bi bilo neodgovorno dopustiti da se glifosat raspršuje po našim poljima još 10 godina. EU mora slušati građane.”, poručuje Anne Isakowitsch iz WeMove Europe.


“Predsjednica Europske komisije ne može otvoreno reći da štiti ljude i naš planet ako njezini dužnosnici sada ignoriraju ovu novu toksikološku studiju. Von der Leyen mora izabrati – European Pesticide Party or People’s Party.”, upozorava Eoin Dubsky, viši voditelj kampanje (Ekõ).

“Hrvatska je, uz Luksemburg i Austriju, glasala protiv produljenja odobrenja za korištenje ovom opasnom herbicidu, stavivši time zaštitu zdravlja građana na prvo (pravo) mjesto. Na žalost, naši poljoprivrednici jako su ovisni o ovom herbicidu i bit će potrebno mnogo uvjeravanja da alternative postoje i da je važno za dobrobit svih da se glifosat odmah prestane koristiti.”, izjavila je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.

Dodatak:

(1)

One of the products tested was the representative formulation BioFlow (MON 52276) for which the European Food Safety Authority had recently concluded there were “no critical areas of concern” – meaning that it fulfills all the safety criteria for human health and the environment to be approved.

According to EU law (Regulation (EC) 1107/2009), pesticides that have the potential to cause harm to human health and/or the environment must be removed from the market. The European Court of Justice (Case C-616/17 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-616/17) has underscored that products and active substances must be thoroughly assessed to show they cause no long-term toxicity and/or carcinogenicity. 

(2)

Together, Avaaz, Eko and WeMove Europe have gathered more than 2.7 million signatures for a ban of glyphosate. 

Glasovanje odbora ENVI o Uredbi o pesticidima SUR

Danas su članovi Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta (ENVI) podržali i djelomično poboljšali prijedlog Komisije za uredbu o uporabi pesticida (SUR). Usvojeni kompromisni tekst uključuje neka poboljšanja, ali još uvijek je nedostatan u pogledu ključnih odredbi važnih za zaštitu građana i okoliša.

Budući da je ENVI vodeći odbor za rad na dosjeu, glasovanje predstavlja ključni korak u pregovaračkom procesu u Parlamentu. Tekst odobren u ENVI (47 glasova za, 37 protiv i 2 suzdržana) preuzeo je kompromisne amandmane koje je izradila i podržala većina Renew Europe, The Left (GUE/NGL), Progresivni savez socijalista i demokrata i Zeleni/EFA .

“Iako usvojeni tekst poboljšava neke aspekte prijedloga Komisije, odredbe još uvijek ne ispunjavaju ključne zahtjeve građana i preporuke znanstvenika”, kaže Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze. “Interesi agroindustrije koje su zastupali neki zastupnici u Europskom parlamentu na mnogo su načina spriječili znanstveno utemeljeno odlučivanje i davanje prioriteta javnom interesu.” (1)

Važno je da odobreni tekst i dalje podržava uredbu s pravno obvezujućim definicijama i obvezama, unatoč snažnim naporima da se prijedlog u potpunosti odbaci ili čak promijeni u direktivu.

“Cilj smanjenja za najopasnije pesticide povećan je na 65%. Ovo je poboljšanje prijedloga Komisije. Međutim, te aktivne tvari moraju nestati što je prije moguće i potrebna je potpuna zabrana do 2030. godine”, kaže Kristine De Schamphelaere, službenica za politiku u PAN Europe naše krovne organizacije. “Također je ključno da izglasani tekst zadrži obvezujuće odredbe o integriranom upravljanju štetočinama i pravila za pojedine usjeve, tako da su poljoprivrednici obavezni usvojiti preventivne i nekemijske metode kao prioritet.”

Odredbe o pravilima za pojedine usjeve u nekim su aspektima razvodnjene (2). Tekst je također obuhvatio prijeko potrebne i važne nove odredbe u vezi s praćenjem ostataka pesticida i metabolita u okolišu i kod ljudi, uvozom i izvozom aktivnih tvari i pesticida te pristupom pravosuđu (3).

„S druge strane, tekst se ne bavi izrazito manjkavom metodom izračuna smanjenja upotrebe i rizika pesticida, takozvanim Harmoniziranim pokazateljem rizika 1″, kaže Natalija Svrtan. „Ova metoda izračuna koja je prilagođena industriji dovodi u zabludu i daje pogrešan dojam o poboljšanje kad ga ustvari nema!”(4).

Referentno razdoblje za izračun smanjenja također je promijenjeno s 2015. – 2017. na 2013. – 2017., čime su ambicije smanjene. Iako je Komisija predložila potpunu zabranu pesticida u svim osjetljivim područjima, izglasani tekst dopušta proizvode za biokontrolu i proizvode koji su dopušteni u organskom uzgoju, kao i odstupanja za upotrebu drugih tvari u osjetljivim područjima. Također, određena područja uklonjena su iz definicije, kao što su područja određena „za zaštitu staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa vode važan čimbenik u njihovoj zaštiti“ (dio Priloga IV. Okvirne direktive o vodama ). Tekst prepušta državama članicama da zaštićena područja prirode izvan područja Natura 2000 navedu kao osjetljiva područja (5).

“Predložene zaštitne zone od 3 ili 5 metara oko osjetljivih područja ne mogu pružiti učinkovitu zaštitu građana i bioraznolikosti. To jasno pokazuju podaci o zanošenju pesticida. U nedavnoj anketi IPSOS-a, građani su ponovno izrazili široku podršku ambicioznim politikama pesticida, kao što su mnogo šire tampon zone”, kaže Kristine De Schamphelaere (6).

PAN Europe smatra da je bitno da se plenarno glasovanje (u tjednu od 20. studenoga) pozabavi preostalim važnim nedostacima trenutnog teksta. To bi odražavalo donošenje odluka utemeljeno na znanosti i davanje prioriteta javnom interesu, kako građani očekuju. Organizacije civilnog društva sakupile su važne zahtjeve za učinkovit SUR u zajedničkoj izjavi.

Napomene:

 1. Prema izvješću organizacija Corporate Europe Observatory i DeSmog
 2. Izglasani tekst u ENVI-ju navodi da bi zemlje članice trebale preuzeti pravila za pojedine usjeve za 5 najvažnijih usjeva koji doprinose uporabi pesticida i riziku, dok bi kasnije pravila za pojedine usjeve trebala pokrivati 60% korištene poljoprivredne površine (UAA), isključujući kuhinjske vrtove i trajne travnjake. U izvornom prijedlogu Komisije navedeno je da bi pravila specifična za usjeve trebala biti implementirana na 90% UAA. Isključenje trajnih travnjaka novo je u usporedbi s prijedlogom Komisije i djelomično nadoknađuje smanjenje KZP-a.
 3. Novi članak o praćenju ostataka pesticida i njihovih metabolita u okolišu ((podzemna) voda, tlo, zrak, oborine prašine, biota) i kod ljudi je preuzet kako bi se procijenilo jesu li nalazi u skladu s predviđenom izloženošću okoliša i ljudi procjene rizika prema Uredbi 1107/2009. U usvojeni tekst uvršten je i novi članak o uvozu i izvozu, uključujući zabranu proizvodnje, skladištenja, prometa u EU i izvoza u treće zemlje zabranjenih aktivnih tvari i pesticida.
 4. Metoda izračuna za mjerenje napretka prema ciljevima smanjenja i dalje se temelji na Harmoniziranom pokazatelju rizika 1. Ova metoda izračuna dovodi u zabludu (brifing i video) i stoga bi spriječila postizanje učinkovitog smanjenja upotrebe pesticida i rizika od 50% do 2030., ključnog cilj Europskog zelenog dogovora.
 5. Usvojeni tekst u ENVI navodi da se pesticidi ne smiju koristiti u osjetljivim područjima, osim proizvoda za biokontrolu i proizvoda koji su dopušteni u organskom uzgoju, a štoviše dopušta odstupanja od ovih općih pravila. Što se tiče prirodnih zaštićenih područja izvan područja Natura 2000, tekst prepušta državama članicama da u popisu nacionalno zaštićenih područja (CDDA) navedu koja bi dodatna nacionalno zaštićena područja spadala u osjetljiva područja. Određena područja isključena su iz definicije osjetljivih područja, kao što su urbana područja prekrivena vodotokom, područja određena za zaštitu staništa ili vrsta kod kojih je održavanje ili poboljšanje stanja voda važan čimbenik njihove zaštite (dio Priloga IV Okvirne direktive o vodama) i područja ekološkog fokusa (EFAs – GAEC 8 prema Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (CAP)). Urbana područja pokrivena vodotocima većinom će biti uključena u osjetljiva područja kroz „područja koja koriste šira javnost”. U EFA-ima, uporaba pesticida također je zabranjena ZPP-om. Međutim, isključivanje EFA iz definicije znači da se oko njih neće uspostaviti zaštitni slojevi.
 6. Nedavna anketa koju je proveo Ipsos u 6 država članica EU-a izrazila je veliku potporu građana ambicioznim politikama pesticida, uz visoko slaganje u različitim državama članicama. Među ispitanicima, 81,8% i 75,9% ispitanika izrazilo je zabrinutost zbog utjecaja upotrebe pesticida na okoliš odnosno na zdravlje. Ispitanici također podržavaju obvezujuće odredbe o IPM-u i primjenu načela predostrožnosti.  

Zabrinutost građana je podijeljena i više puta su je istaknuli znanstvenici.                                       

Velika većina ispitanika također je bila za velike tampon zone: 41,8% ispitanika odabralo je tampon zone od 1000 metara ili 3000 metara, dok se ukupno 78,8% ispitanika odlučilo za tampon od najmanje 50 metara ili više. Nevladine organizacije su se zalagale za najmanje 50-150 metara. 3 i 5 metara koje su predložili EK i zastupnici u Europskom parlamentu su preuski da bi pružili učinkovitu zaštitu građanima i bioraznolikosti, s obzirom na znanstvene dokaze o mnogo većim udaljenostima preko kojih pesticidi putuju kroz zrak i prašinu, npr.: Linhart et al. 2019. Pesticide contamination and associated risk factors at public playgrounds near intensively managed apple and wine orchards, Brühl et al. 2021. Direct pesticide exposure of insects in nature conservation areas in Germany

Države članice nisu se usuglasile o ponovnom davanju dozvole za korištenje glifosatu

Austrija, Hrvatska i Luksemburg glasale su protiv, Belgija, Bugarska, Francuska, Nizozemska, Njemačka i Malta su se suzdržale, a sve ostale zemlje članice glasale su za obnavljanje dozvole za korištenje glifosatu

Zahvaljujemo ministrici Vučković što je stala uz svoje građane koji su zatražili zabranu upotrebe glifosata.

Predstavnici zemalja članica danas nisu uspjeli donijeti odluku hoće li ponovno odobriti glifosat u EU.

Europska komisija predložila je u rujnu da se herbicid dopusti u poljoprivredi tijekom sljedećih 10 godina. Izvršna vlast EU-a revidirala je svoj prijedlog početkom listopada nakon što je nekoliko zemalja izrazilo zabrinutost zbog toksičnosti glifosata, preporučivši da se količina glifosata po hektaru ograniči te da se pojačaju mjere zaštite malih biljojeda.

Tijekom današnjeg glasovanja u Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje pod vodstvom Komisije samo je 18 zemalja glasovalo za ponovno odobrenje, što nije bilo dovoljno za postizanje kvalificirane većine potrebne za obvezujuću odluku.

Austrija, Hrvatska i Luksemburg glasovali su protiv ponovne autorizacije, no suzdržani glasovi najvećih poljoprivrednih zemalja Francuske i Njemačke zaustavili su proces odobrenja. Druge suzdržane zemlje su Belgija, Bugarska, Malta i Nizozemska.

Države članice bit će pozvane na ponovno glasovanje o prijedlogu Komisije o ponovnom odobrenju u nadolazećim tjednima u Odboru za žalbe. Očekuje se da će Komisija prilagoditi prijedlog. Ako se opet ne postigne kvalificirana većina, Komisija će sama odlučiti.

Priopćenje za javnost: Državno tužiteljstvo u Beču istražuje Monsanto i Bayer od 2019.

Bruxelles, Beč, 27. rujna 2023. – U današnjem podnesku Uredu javnog tužitelja u Beču, GLOBAL 2000 i druge organizacije članice Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) otkrile su da je konzorcij predvođen Bayerom, u svojoj prijavi za ponovno odobrenje glifosata, propustio priložiti studije koje su nepovoljne za izdavanje odobrenja, kao i podatke o kancerogenim i neurotoksičnim učincima glifosata, te o drugim učincima. Podnositelji pritužbe tvrde da je to moglo utjecati na procjenu rizika koju su provela nadležna tijela u korist ponovnog odobrenja. Podnositelji ujedno pozivaju vlade država članica Europske unije da odbiju ponovno odobrenje glifosata.

Poveznica za preuzimanje snimke konferencije

Zdravstveni rizici za trudnice i dojenčad

Uredba Europske unije o pesticidima zahtijeva od proizvođača pesticida da prijave sve studije o potencijalno štetnim učincima glifosata u svojim zahtjevima za odobrenje, uključujući studije koje su sami naručili te one iz znanstvene literature. Međutim, u Bayerovom trenutačnom zahtjevu za odobrenje nedostaje većina publikacija koje ukazuju na neurotoksičnost povezanu s glifosatom, uključujući epidemiološku studiju koja je otkrila povećani rizik pojave poremećaja iz spektra autizma kod djece čije su majke bile izložene glifosatu tijekom trudnoće ili u prvoj godini života.

Posebno zabrinjava prigovor, koji su iznijela dva švedska znanstvenika, a potvrdila EFSA, da je studija razvojne neurotoksičnosti koju je naručio član konzorcija (Syngenta) uskraćena od strane vlasti EU-a. Ova studija pokazala je značajne poremećaje ponašanja mladih štakora kada su njihove majke bile izložene glifosatu tijekom trudnoće. Znanstvenici naglašavaju da je američka Agencija za zaštitu okoliša smatrala da su se neurotoksični učinci pojavili pri dozi koju EU vlasti trenutno smatraju sigurnom. Oni također ističu da spoj glifosata koji se koristi u ovoj studiji (trimezijeva sol glifosata) više nije u upotrebi, ali upozoravaju na zaključak da soli glifosata koje trenutno kruže neće imati slične neurotoksične učinke, jer nema dodatnih studija dostavljenih vlasti EU.

Istrage protiv Bayera – Monsanta od 2019

Ova pritužba je nastavak istrage (još uvijek u tijeku) protiv Bayera, pokrenute podneskom kojeg je Državnom tužiteljstvu u Beču 17. srpnja 2019. podnio odvjetnik Josef Unterweger u ime organizacija GLOBAL 2000, PAN Europe, Generations Futures i PAN Njemačka. U podnesku su podnositelji pritužbe detaljno iznijeli svoju sumnju da je Monsanto, tijekom prethodnog procesa autorizacije, lažno prikazao ili propustio otkriti nepovoljne podatke i rezultate studija kako bi prikrio zdravstvene rizike povezane s glifosatom.

“Ova sumnja temelji se na analizi javno dostupnih dokumenata iz procesa autorizacije od strane organizacija koje prijavljuju i dokumenata iz američkih sudskih postupaka protiv Bayera/Monsanta”, objašnjava Unterweger. Kao primjer, on se poziva na interne Monsantove e-poruke (vidi: Analitički odjeljak 3.1.1, stranica 48ff) koji pokazuju kako je proizvođač glifosata naručio studiju 2002. kako bi uvjerio njemačke regulatorne vlasti da je njihova pretpostavka o dermalnoj apsorpciji glifosata previsoka, što je pak utjecalo na njihove pretpostavke o povezanim zdravstvenim rizicima. Međutim, kada je privremeno izvješće ove studije otkrilo značajno veću vrijednost za dermalnu apsorpciju glifosata nego što su pretpostavljale vlasti, Monsanto je odmah prekinuo studiju, strahujući da bi mogla “uništiti procjenu rizika Roundup”.

Prikrivanje neurotoksičnosti glifosata?

Studija neurotoksičnosti također ima značajan potencijal da „minira“ procjene rizika od glifosata. “Glifosat pokazuje štetne učinke u dozi koju vlasti trenutno smatraju sigurnom”, kaže Helmut Burtscher-Schaden, Biokemičar pri GLOBAL 2000: „Međutim, kasno podnošenje ove studije stavilo je EFSA-u u dilema. Prepozna li studiju neurotoksičnosti kao relevantnu i pouzdanu, preokrenut će prethodnu toksikološku procjenu za utjecaj na zdravlje ljudi, sa značajnim smanjenjem zdravstvenih referentnih vrijednosti za izloženost glifosatu putem hrane i tijekom primjene glifosata. Ipak, EFSA je izabrala lakši izlaz. Spomenutu studiju proglasila je neprihvatljivom i irelevantnom i dala zeleno svjetlo glifosatu. Međutim, ova odluka je nepravedna i neusklađena s mandatom EFSA-e, a to je zaštita zdravlja ljudi.”

Kao rezultat toga, prijeti nam ponovno odobrenje glifosata 12. listopada, na temelju pogrešne procjene rizika, kao rezultat zataškavanja nepovoljnih informacija iz studija proizvođača i objavljene znanstvene literature. Stoga organizacije apeliraju na europske države članice da odbiju ponovno odobrenje glifosata.

„Udruga “Zemljane staze” pisala je ministrici Vučković, obavještavajući Ministarstvo poljoprivrede o propustima napravljenim od strane EU agencija, EFSA-e i ECHA-e, tražeći da Hrvatska zauzme jasan stav o upotrebi glifosata. Ova je tvar prepoznata kao kancerogena, neurotoksična, genotoksična, te štetna za mikrobiom probavnog sustava i kao takva treba, u skladu s načelom predostrožnosti, biti zabranjena. Zahtjev za zabranu glifosata Ministrici su uputili i hrvatski građani putem peticije, te se nadamo da će želje građana Republike Hrvatske, te rezultati znanstvenih studija biti uzeti u obzir pri donošenju odluke.“, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.