Odgovori kandidata za Europski parlament o poljoprivredi i pesticidima

Približavaju se izbori u Europskoj uniji. Građani diljem Europe trebaju shvatiti da njihovi glasovi mogu imati golem utjecaj na budućnost Europe, ali i šire.

Poslali smo upitnik političkim strankama u RH i zamolili ih da podijele upitnik sa svojim kandidatima koji se natječu za Europski parlament u lipnju 2024.
Kandidati su pozvani da iznesu svoja stajališta o ključnim pitanjima kao što su poljoprivreda, zaštita okoliša, i korištenje pesticida.

Ovdje pogledajte odgovore kandidata o pitanjima poljoprivrede i potrošnje pesticida:


Imajte na umu da je i nedostavljanje odgovora ujedno odgovor!

Odluke koje donose članovi Europskog parlamenta izravno utječu na zakonodavstvo Europske unije.

Na provođenje ovog ispitivanja, potaknuo nas je zabrinjavajući trend: mnogi konzervativni i većina krajnje desnih zastupnika u Europskom parlamentu opetovano su glasovali protiv prijedloga i amandmana osmišljenih da osiguraju zdravlje građana i zaštite naš okoliš. Ovi amandmani uključivali su mjere za:

 • Zaštita ekosustava i biološke raznolikosti: odredbe usmjerene na smanjenje onečišćenja, očuvanje zdravog okoliša i prirodnih staništa te zaštitu biološke raznolikosti.
 • Zaštita voda: odredbe kojima se osigurava čista i sigurna voda za sve građane.
 • Održivi poljoprivredni sustavi: Inicijative za podršku poljoprivrednicima u prijelazu na održivije poljoprivredne prakse.
 • Smanjenje upotrebe pesticida: Nastojanja da se smanji upotreba štetnih pesticida koji prijete ljudskom zdravlju i okolišu.

Glasovi zastupnika imaju stvarne, dalekosežne posljedice koje utječu na kvalitetu našeg zraka, vode, hrane, ekosustava i sveukupnu dobrobit građana EU-a. Protiveći se ovim prijedlozima i amandmanima, mnogi predstavnici konzervativaca i krajnje desnice potkopavaju napore za stvaranje zdravije i održivije Europe.

Pregled glasova parlamentarnih stranaka o ovim važnim pitanjima možete pogledati na internetskoj stranici organizacije PAN Europe.

Objavljivanjem odgovora nadamo se da ćemo glasačima pružiti jasan uvid u stav kandidata o kritičnim pitanjima koja utječu na naš okoliš i zdravlje.

Rasprostranjena kontaminacija vode nereguliranom “Vječnom kemikalijom”

Organizacije Global 2000, Pesticide Action Network Europe i Zemljane staze razotkrivaju ekološki i politički skandal u svom novom izvješću

Zagreb – Beč – Brisel, 27. svibnja 2024 – Testiranje 23 uzorka površinskih i 6 uzoraka podzemnih voda iz deset zemalja EU otkrilo je alarmantne razine malo poznate i uglavnom neregulirane ‘vječne kemikalije’ TFA – trifluorooctene kiseline.

TFA je poznati proizvod razgradnje PFAS pesticida, F-plinova i drugih PFAS spojeva. Novo izvješće otkriva da su koncentracije, uključujući poznata žarišta, u prosjeku iznosile 1180 nanograma po litri (ng/l), 70 puta više od prosječne koncentracije svih ostalih ispitivanih PFAS spojeva zajedno (17,5 ng/l).  U 23 od 29 uzoraka vode (79%) koncentracije TFA premašile su predloženo ograničenje EU direktive o vodi za piće za sve PFAS zajedno. Nijedan od ostalih analiziranih PFAS nije premašio odgovarajuće granične vrijednosti. Onečišćenje nije povezano s industrijskim žarištima, prisutno je posvuda, a izrazito visoke koncentracije nalazimo u poljoprivrednim područjima.

Snimku konferencije pogledajte ovdje: https://www.facebook.com/zemljanestaze/videos/462377436471836

Izvješće preuzmite ovdje:

“Visoke razine TFA mogu se pronaći daleko od industrijskih regija. Naši podaci daju alarmantnu sliku široko rasprostranjene kontaminacije vode malo poznatom, ali vrlo postojanom i vrlo pokretljivom ‘vječnom kemikalijom’. Usporedivo visoke koncentracije istaknutijih PFAS-a obično se susreću samo na žarištima kontaminacije”, kaže Helmut Burtscher-Schaden iz austrijske organizacije Global 2000. „Problem PFAS-a, koji je prije 25 godina bio poznat prvenstveno kao problem visoko kontaminiranih, ali lokalno ograničenih žarišta, sada je zahvatio sva vodna tijela.”

Koliko znamo, većina od 27 zemalja EU ne prati razine TFA u površinskim, podzemnim vodama ili pitkoj vodi, niti su takvi podaci javno dostupni. Značajne iznimke uključuju Njemačku, Belgiju, Dansku, Nizozemsku, Norvešku i Švedsku.

“TFA je otkrivena u značajnoj količini u vodi uzetoj iz rijeke Save, nizvodno od Zagreba. Pretpostavljamo da je koncentracija ovog spoja značajno viša u poljoprivrednim područjima.
Zabrinjavajuća je činjenica da testiranje vode na sadržaj ovih spojeva nismo mogli napraviti u Hrvatskoj jer nismo uspjeli naći laboratorij koji provodi ovakva testiranja, već su uzorci slani u laboratorij u Njemačkoj.”, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.

Dvostruki neuspjeh nadležnih tijela i zakonodavstva

Njemačka agencija za okoliš UBA nedavno je identificirala PFAS pesticide kao vjerojatan glavni izvor kontaminacije vode s TFA. Uredba EU o pesticidima zahtijeva da se pesticidi odobre samo ako njihove aktivne tvari i “relevantni metaboliti” (= produkti razgradnje) ne prelaze koncentracije od 100 nanograma po litri (ng/l) u podzemnim vodama. Činjenica da svi uzorci vode daleko premašuju ovu granicu, a ipak PFAS pesticidi ostaju odobreni, može se pratiti do kobne odluke EFSA-e prije više od 20 godina. EFSA je 2003. godine zaključila da se TFA smatra ‘nerelevantnim metabolitom’, čime je izuzeta od svih obveza i ograničenja nadziranja.

“Katastrofalna odluka EFSA-e da zanemari kontaminaciju podzemnih voda s TFA, osigurala je tržište proizvođačima PFAS pesticida i postavila temelje za ono što je nedvojbeno najveće i najprožimajuće zagađenje europskih površinskih i podzemnih voda kemikalijom koju je napravio čovjek u povijesti”, kaže Salomé Roynel, službenica za politiku u PAN Europe.

Međutim, Okvirna direktiva o vodama EU također je trebala spriječiti ovu kontaminaciju. Posebno se zabranjuje kemijsko onečišćenje voda halogeniranim organskim spojevima, koji uključuju TFA (i sve druge PFAS). Članak 4. izričito zahtijeva od država članica da „poduzmu mjere potrebne za preokret bilo kakvog značajnog i trajnog trenda rasta koncentracije bilo koje onečišćujuće tvari koja je posljedica utjecaja ljudske aktivnosti”. Te “nužne mjere” koje zahtijeva zakon nedvojbeno su trebale uključivati zabranu PFAS pesticida i druge skupine PFAS spojeva, takozvanih F-plinova, koji u tisućama tona ulaze u atmosferu iz industrijskih rashladnih sredstava, a zatim ulaze u globalni ciklus vode kao TFA putem kiše.

Iako je TFA postojani krajnji proizvod procijenjenih 2000 PFAS spojeva, malo je istraživanja o njegovoj toksičnosti za okoliš i ljude. Razlog tome je također činjenica da se “industrija za proizvodnju PFAS kemikalija jako potrudila prikazati TFA kao bezopasnu malu molekulu koja se u svojoj opasnosti ne bi trebala uspoređivati s drugim istaknutijim PFAS spojevima”, objašnjava Dr. Pauline Cervan, toksikologinja iz francuske organizacije Générations Futures. „Međutim, ovaj narativ je nedavno bio snažno uzdrman, ironično, studijom koju je naručila sama industrija, u kojoj je TFA uzrokovala ozbiljne malformacije oka kod beba kunića. Posljednjih su godina europske i američke vlasti opetovano revidirale svoje procjene toksičnosti nekih relativno dobro proučenih PFAS spojeva i postavile ograničenja u jednoznamenkastom rasponu nanograma. Možemo se samo nadati da se TFA na kraju neće pokazati jednako toksičnom.”

Prema  EU Uredbi o pesticidima i Okvirnoj direktivi o vodama, ispunjeni su svi uvjeti za zakonsko uvođenje mjera za smanjenje onečišćenja. Inertnost EU vlada i snažan utjecaj industrije, omogućili su vjerojatno najveće sustavno onečišćenje naše vode kemikalijom koju je napravio čovjek. “, rekla je Tara Glaser, volonterka udruge Zemljane staze.

„Opseg otkrivene kontaminacije TFA zahtijeva brzu i odlučnu akciju, uključujući (i) brzu zabranu PFAS pesticida, (ii) provedbu općeg ograničenja PFAS spojeva prema Uredbi o kemikalijama REACH, (iii) sustavnu klasifikaciju TFA kao “relevantni metabolit” prema uredbi EU o pesticidima i kao “prioritetna tvar” prema Okvirnoj direktivi o vodama, i (iv) obveze praćenja i ograničenja za TFA”, zahtijevaju PAN Europe i udruga Zemljane staze .

Tiskovna konferencija: Raširena kontaminacija vodenih tijela vječnim kemikalijama

PAN Europe i GLOBAL 2000 otkrivaju ekološki i politički skandal – Trifluorooctena kiselina može se otkriti u svim vodnim tijelima

Poziv na tiskovnu konferenciju o onečišćenju europskih voda trifluorooctenom kiselinom:

Datum: 27. svibnja, 10:00 CET

Putem Zoom platforme: https://us02web.zoom.us/j/82080816125?pwd=Q2lwZW5SNGhtVE15L05ObXBaSmNWUT09

ID sastanka: 820 8081 6125, šifra: 293187

Bruxelles/Beč/Zagreb, 24. svibnja 2024.

Za praćenje konferencije, molimo da se registrirate upitom na adresu elektroničke pošte: presse@global2000.at

——————————————————————————————————-

U veljači 2024., istraživanje europske organizacije Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) otkrilo je nagli porast kontaminacije europskog voća i povrća pesticidima koji sadržavaju PFAS spojeve, također poznatih kao „vječne kemikalije“. Posebnost ovih pesticida je da se u okolišu pretvaraju u perzistentnu kemikaliju trifluorooctenu kiselinu (TFA).

PAN Europe i GLOBAL 2000 istražili su sadržaj TFA u okolišu u uzorcima vode iz deset zemalja EU. Rezultati ukazuju na vjerojatno najveću poznatu europsku kontaminaciju podzemnih i površinskih voda kemikalijom koju je napravio čovjek.

Nevladine organizacije predstavit će pojedinosti ovih zabrinjavajućih rezultata, klasifikaciju važnosti za okoliš i pravnu pozadinu na online konferenciji za novinare u ponedjeljak, 27. svibnja.

Na Vaša pitanja odgovarat će:

 • Salomé Roynel, PAN Europe
 • Dr. Helmut Burtscher-Schaden, GLOBAL 2000, stručnjak za okolišnu kemiju
 • Natalija Svrtan, Zemljane staze

Konferencija će se održati na engleskom jeziku. Izdvojene sobe bit će dostupne nakon toga za Vaša pitanja, na njemačkom, francuskom i hrvatskom jeziku, te zajednička soba na engleskom jeziku za pitanja na razini EU.

Anketa za kandidate za Europski parlament o poljoprivredi, okolišu i upotrebi pesticida

Uoči predstojećih izbora za Europski parlament, pisali smo strankama, i zamolili ih da svojim kandidatima proslijede upitnik kojim će se kandidati izjasniti o svojim stavovima vezanim za poljoprivredu, okoliš i zdravlje građana, vezano za upotrebu pesticida.

Organizacija Zemljane staze u suradnji s Europskom građanskom inicijativom „Spasimo pčele i poljoprivrednike!“ provodi anketu kako bi razumjela stav kandidata za Europski parlament o pitanjima vezanim uz poljoprivredu, okoliš i upotrebu pesticida.

Ovim Upitnikom želimo saznati stajališta vezana uz pitanja koja su vrlo bitna za europske građane – utjecaj upotrebe pesticida na zdravlje ljudi, okoliš i biološku raznolikost.

Primljene povratne informacije, ili nedostavljanje istih, bit će priopćene građanima EU-a, osiguravajući odgovornost i transparentnost u demokratskim procesima.
Znanje i interesi kandidata za zastupnička mjesta u Europskom parlamentu presudni su u oblikovanju politika koje reflektiraju zabrinutosti i želje europskih građana.
Stoga smo pozvali kandidate da sudjeluju u našoj anketi, osmišljenoj kako bismo rasvijetlili njihova stajališta o utjecaju upotrebe pesticida na ljudsko zdravlje, okoliš i biološku raznolikost.

Savez organizacija uključenih u Europsku građansku inicijativu “Spasimo pčele i farmere!” mreža je od preko 200 nevladinih organizacija za zaštitu okoliša, poljoprivrednih i pčelarskih organizacija, dobrotvornih zaklada i znanstvenih institucija raspoređenih diljem Europske unije, koji zajedno rade na pomirenju poljoprivrede, zdravlja i bioraznolikosti. Ova inicijativa jedna je od 10 uspješnih europskih građanskih inicijativa u kojima je 1,1 milijun europskih građana zahtijevalo zamjenu pesticida održivim alternativama, zdravu hranu i održivu poljoprivredu te podršku poljoprivrednicima da rade s prirodom.

Europska komisija povlači prijedlog Uredbe o održivoj upotrebi pesticida

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je danas povlačenje prijedloga Uredbe o održivoj uporabi pesticida (SUR).

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavljuje povlačenje
prijedloga Uredbe o održivoj upotrebi pesticida
Photo credits: Euractiv

Prijedlog Uredbe o održivoj upotrebi pesticida bio je, čak i prije objave, izložen neprestanom kritiziranju i otvorenom opstruiranju od strane interesnih grupa. Potpuno odbacivanje prijedloga ostavlja nas bez konkretnog plana za postizanje ključnih ciljeva Europskog zelenog plana o smanjenju upotrebe i rizika od pesticida.

Posebno nas je uznemirila izjava da je “prijedlog SUR-a postao simbol polarizacije”. Ovaj okvir potkopava hitnost rješavanja značajnih opasnosti koje kemijski pesticidi predstavljaju za ljudsko zdravlje, biološku raznolikost i naš okoliš. Opsežni znanstveni dokazi i zabrinutost javnosti naglašavaju potrebu za sveobuhvatnim djelovanjem, kako je navedeno u prijedlogu SUR-a.

Povlačenje prijedloga predstavlja propuštenu priliku za provedbu značajne promjene. Ne smijemo napustiti nastojanja da zaštitimo građane i ekosustave od štetnih učinaka uporabe pesticida. Pozivamo predsjednicu von der Leyen i Europsku komisiju da:

 • Ponovno potvrdi apsolutnu nužnost smanjenja upotrebe pesticida u Europi. Ambicije Zelenog plana i očekivanja javnosti zahtijevaju konkretne radnje.
 • Proširi dijalog i uključi sve dionike, bez preferiranja agroindustrije. Otvoreni dijalozi ključni su za premošćivanje podjela i poticanje suradnje prema zajedničkom cilju.
 • Bez odgode pripremi obnovljeni prijedlog koji uključuje vrijedne elemente SUR-a, a istovremeno se bavi zabrinutostima koje su izrazili različiti dionici. Revidirani prijedlog sa snažnim zaštitnim mjerama za javno zdravlje i okoliš, zajedno s potporom poljoprivrednicima koji prelaze na održive prakse, mora biti sljedeći korak.

  Povlačenje prijedloga SUR-a ne može označiti kraj naših zajedničkih napora da postignemo održiviju budućnost. Pozivamo Europsku komisiju i sve države članice da pokažu predanost rješavanju ovog kritičnog izazova. Vrijeme je da riješimo problem polarizacije i da zajedno radimo na stvaranju Europe u kojoj su naši sustavi proizvodnje hrane sigurni, zdravi i poštuju okoliš.

#ProtectPeople #ProtectPlanet #StopPesticideHarm

CRISPR rajčice sada na policama

Ove rajčice navodno poboljšavaju kvalitetu sna

Preuzeto sa stranice Test Biotech-a: https://www.testbiotech.org/en/news/crispr-tomatoes-now-shelves

 1. veljače 2024.
  Prve CRISPR rajčice sada su na policama u Japanu. ‘GABA rajčica’ razvijena je novim tehnikama genetskog inženjeringa (NGT). To pokazuje fotografija nedavno snimljena u supermarketu u regiji Tokija. Prema informacijama na pakiranjima, rajčice će sniziti krvni tlak, ublažiti psihički stres i poboljšati kvalitetu sna. Stručnjaci sumnjaju da će konzumacija rajčica imati takve učinke. Istodobno, prema japanskom registru funkcionalne hrane, konzumacija rajčice ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i maloj djeci. Ovakve bi se rajčice uskoro mogle naći iu supermarketima u Europi, bez detaljne procjene rizika i označavanja.

Prema prijedlogu izvjestiteljice Europskog parlamenta Jessice Polfjärd (EPP), o kojem će se glasati u Strasbourgu ove srijede, te bi se rajčice tretirale jednako kao i normalne kultivirane rajčice. No, nedvojbeno je da je sastav rajčice značajno promijenjen, posebice se navodi da je sadržaj gama aminomaslačne kiseline (GABA) četiri do šest, u nekim plodovima čak dvadeset puta veći, u usporedbi s konvencionalno uzgojenim sortama.

Francuski autoritet ANSES, kao i stručnjaci Austrijske agencije za okoliš, ističu da je bilo potrebno samo nekoliko genetskih promjena da bi došlo do ove drastične promjene u NGT rajčicama. Ipak, pretpostavljaju da je vrlo malo vjerojatno da bi se ove rajčice mogle dobiti konvencionalnim metodama uzgoja.

Postoje, zapravo, mnogi primjeri NGT biljaka, kao što su topole, podlanak, riža, pšenica i rajčice, koje se značajno razlikuju po svojim karakteristikama od konvencionalno uzgojenih sorti. Međutim, ako industrija prevlada, i prijedlog izvjestiteljice Polfjärd bude prihvaćen, povezani rizici bili bi istraživani samo u rijetkim slučajevima. NGT biljke više ne bi bile podvrgnute obveznoj procjeni rizika, uzimajući u obzir namjeravane i nenamjerne učinke uzrokovane procesom genetskog inženjeringa. Dogodi li se to, zaštita zdravlja i okoliša postala bi lutrija.

Zabrinjavaju i odgovori koje su građani dobili od članova Europskog parlamenta (MEP) kao odgovor na njihova pisma, budući da oni pokazuju da mnogi europski zastupnici vjerojatno nisu doista provjeravali planirano zakonodavstvo. Osim toga, neki zastupnici u Europskom parlamentu, posebice u Odboru za poljoprivredu, iznijeli su ekstremne prijedloge prema kojima bi se čak i dobrovoljno označavanje NGT biljaka ubuduće zabranilo te bi se biljke morale dopustiti u organskoj poljoprivredi. To je u suprotnosti s interesima potrošača kao i zahtjevima za transparentnošću.

Osporavanje odluke Europske komisije o produljenju dozvole za upotrebu glifosata od strane nevladinih udruga

Konzorcij šest nevladinih organizacija – PAN Europe, ClientEarth (EU), Générations Futures (Francuska), GLOBAL 2000 (Austrija), PAN Njemačka i PAN Nizozemska – službeno je pokrenuo pravni spor protiv nedavne odluke Europske komisije o ponovnom odobrenju glifosata . Nakon što su proveli detaljnu provjeru procesa ponovnog odobrenja glifosata i identificirali nekoliko kritičnih nedostataka, nevladine organizacije su podnijele zahtjev za internu reviziju Povjerenstvu, označavajući prvi korak u ovoj pravnoj borbi.

“Krovna organizacija udruge Zemljane staze, zajedno s partnerskim organizacijama osporavaju ispravnost odluke Europska komisije o produljenju dozvole za upotrebu glifosata.”, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.
“Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za kemikalije (ECHA) ignorirale su brojne dokaze o štetnosti glifosata za zdravlje ljudi, kao i za okoliš, čime su stavili interese industrije ispred dobrobiti građana. Ova je odluka nedemokratska, i kao takva neprihvatljiva, stoga je bilo nužno reagirati na ovo brutalno kršenje zakona Europske unije.”, nastavila je Svrtan.

Europska komisija ponovno je odobrila glifosat na 10 godina unatoč impresivnom broju znanstvenih dokaza koji ukazuju na njegovu toksičnost za ljudsko zdravlje i okoliš.

Angeliki Lyssimachou, voditeljica odjela za znanost i politiku u PAN Europe, rekla je: ‘Užasnuti smo nevjerojatnim brojem kršenja zakona EU-a. EFSA i ECHA nisu Komisiji ispravno priopćile znanstvene dokaze o važnoj toksičnosti glifosata za zdravlje i okoliš. Poljoprivrednici su prve žrtve ove odluke. Komisija je ponovno odobrila glifosat unatoč dostupnim informacijama o njegovoj toksičnosti i brojnim nedostacima u podacima. To je trebalo voditi do zabrane. “

Pauline Cervan, toksikologinja u Générations Futures rekla je: “Vlasti su sustavno odbacivale sve podatke iz neovisne znanstvene literature, temeljeći svoju procjenu isključivo na podacima koje su dostavili proizvođači. Osim toga, čini se da još uvijek nedostaju neke ključne studije za različita područja procjene, što je trebalo navesti Komisiju da ne prihvati dosje na temelju nepotpunosti”.

Helmut Burtscher-Schaden, biokemičar na GLOBAL 2000, dodaje: “S obzirom na dokaze otkrivene u američkim sudskim slučajevima o nastojanjima Monsanta da utječe na prethodne procedure odobrenja EU-a, očekivali bismo da će vlasti ovog puta posebno pomno ispitati studije proizvođača glifosata. Međutim, vlasti su ponovile zaključke prethodnih postupaka odobrenja na doslovnim kopiranjem podataka – čak i kada su se argumenti temeljili na zastarjelim studijama proizvođača koje se sada općenito smatraju neprihvatljivima.”

Margriet Mantingh, predsjednica PAN Nizozemske rekla je: „EFSA-ina procjena rizika od glifosata zanemaruje moguće učinke na razvoj Parkinsonove bolesti i poremećaja iz autističnog spektra kod djece, dok istraživanje neovisnih znanstvenika ukazuje na mogući učinak. Vrlo smo zabrinuti što Komisija ne štiti svoje građane na odgovarajući način. Stoga zahtijevamo od Komisije da primijeni načelo predostrožnosti i povuče odobrenje za glifosat.”

Peter Clausing, toksikolog u PAN-u Njemačka, rekao je: “Ne poštujući vlastite smjernice i zahtjeve, vlasti EU su iskrivile dokaze o kancerogenim učincima glifosata kako bi došli do lažnog zaključka da aktivna tvar nije kancerogena.

Viša odvjetnica ClientEarth-a Juliette Delarue rekla je: “Glifosat je opasna tvar – ponovnim odobrenjem Komisija je napravila očitu pogrešku pred zakonom i neovisnom i pouzdanom znanošću. Osim toga, ugovori EU-a zahtijevaju od Komisije da djeluje oprezno kako bi spriječila štetu ljudima i prirodi. Naš izazov traži od Komisije da konačno obrati pažnju na znanost i povuče svoje odobrenje.”

Popratne informacije:

U jesen 2023. Europska komisija predložila je ponovno odobrenje glifosata na 10 godina. Nakon 2 kruga glasovanja među državama članicama Komisija nije uspjela dobiti kvalificiranu većinu. U drugom glasovanju samo su države članice koje predstavljaju 42% stanovništva EU-a podržale ovaj prijedlog, no Komisija je ipak odlučila krenuti naprijed i nametnuti ponovno odobrenje glifosata.

Zahvaljujući reformi zakona o pristupu pravosuđu iz 2021., nevladine organizacije i pojedinci sada imaju mogućnost osporiti većinu odluka EU-a kojima se krši zakon o zaštiti okoliša na Sudu EU-a. Nevladine udruge poslale su Komisiji „Zahtjev za unutarnju reviziju“, u kojem su od Komisije zatražile povlačenje uredbe o ponovnom odobrenju glifosata. Komisija sada ima 22 tjedna za odgovor. Ako nevladine udruge smatraju da odgovor Komisije još uvijek ne rješava problem povrede zakona, mogu osporiti odgovor pred Sudom Europske unije.

Pravni argumenti – gdje je pala Komisija?

Sljedeći nalazi temelj su argumenata nevladinih organizacija:

Odabir industriji prihvatljivih studija
Stručnjaci su otkrili da je industrija dostavila nepotpune dosjee u nekoliko područja procjene rizika. To nije u skladu sa zakonom, pa su regulatori trebali odbaciti njihov dosje. U nekim su slučajevima pružili važne studije toksičnosti u vrlo kasnoj fazi, onemogućivši time regulatore da ih pravilno procijene. Propustivši zatražiti od aktera u industriji da dostave dodatnu, sveobuhvatniju dokumentaciju, regulatori su na kraju izradili nepotpunu procjenu rizika.

Osim toga, nevladine organizacije utvrdile su da procjena EU-a sustavno odbacuje studije koje ne dolaze od strane industrije. Njihov sustavni pristup omogućuje im da zanemare glavna znanstvena otkrića iz akademske zajednice, koja često daju bolji uvid u toksičnost pesticida, budući da su regulatorne studije često manje osjetljive.

Rizik od raka
Nova znanstvena otkrića ponovno potvrđuju da je glifosat kancerogen.
Prethodno su stručnjaci nevladinih organizacija već utvrdili da ECHA Europskoj komisiji nije predstavila procjenu kancerogenosti provedenu u skladu s vlastitim pravilima, što je rezultiralo nerazvrstavanjem glifosata u kategoriju ‘Karcinogen 1B’, što bi dovelo do zabrane glifosata.

Na primjer, nova znanstvena studija renomiranog instituta Ramazzini potvrdila je da dugotrajna izloženost štakora navodno prihvatljivim dozama reprezentativne formulacije može dovesti do razvoja raka krvi. Rak krvi (ne-Hodgkinov limfom) glavni je razlog zbog kojeg tužitelji tuže Monsanto/Bayer u SAD-u.

Genotoksičnost prikazana u neindustrijskim studijama
Procjena ECHA-e o genotoksičnosti iz 2021. nije dokazala da glifosat nije genotoksičan, dok neindustrijske studije temeljene na najosjetljivijim testovima pokazuju da je herbicid zapravo genotoksičan. Procjena se još uvijek temelji na starim industrijskim studijama koje su manje osjetljive, a za mnoge se pokazalo da su nepouzdane s metodološkog gledišta. Nadležna tijela nisu zatražila nove studije za procjenu genotoksičnosti, a mnogi od skandala s dosjeima iz industrije identificirani u procjeni iz 2017. još uvijek postoje. Najnovija neovisna znanstvena literatura koja ukazuje na genotoksični potencijal glifosata za određene organe odbačena je iz procjene. Industrijske studije koje pokazuju da glifosat može uzrokovati oštećenje kromosoma na DNK lezijama proglašene su “podržavajućim/dodatnim ili neprihvatljivim” umjesto “prihvatljivim”. To znači da nisu shvaćeni dovoljno ozbiljno da bi imali utjecaj na ukupnu procjenu genotoksičnosti glifosata.

Neurotoksičnost nije ispravno procijenjena
Potencijal glifosata za oštećenje mozga i živčanog sustava nije pravilno procijenjen. Sve navedene industrijske studije temelje se na akutnoj ili kratkotrajnoj toksičnosti kod odraslih i neprikladne su za procjenu neurotoksičnosti putem izloženosti majke ili neurotoksičnosti u obliku degenerativnih bolesti kao što je Parkinsonova bolest.

Industrija je također propustila podnijeti studiju razvojne neurotoksičnosti (DNT) provedenu 2001. o glifosat-trimeziju (jednoj od soli glifosata), koja je pokazala da su potomci razvili štetne učinke. Industrija je također propustila pružiti punu neovisnu literaturu dostupnu u posljednjih 10 godina, uključujući studije koje su predane tijekom prethodne evaluacije 2015. godine. Dodatni dokazi iz relevantnih studija dostavljeni tijekom javne rasprave ponovo su odbačeni od strane EU vlasti.

Glifosat utječe na mikrobiom
Glifosat je također patentiran kao antibiotsko sredstvo, a također utječe na mikrobiom ljudi, ptica, pčela i drugih vrsta. Dokazano je da je 50% vrsta ljudskog mikrobioma pogođeno glifosatom.

Uzimajući u obzir važnu ulogu osovine crijevo-mozak naznačenu u znanstvenoj literaturi, promjene izazvane glifosatom mogu objasniti neurotoksičnost ili reproduktivnu toksičnost glifosata naznačenu u znanstvenoj literaturi. Unatoč zakonskoj obvezi korištenja najnovijih i pouzdanih znanstvenih spoznaja, procjena rizika EU-a zanemarila je dokaze o učincima glifosata na mikrobiom ljudi i drugih vrsta iz pravno neprihvatljivog razloga što “standardizirane regulatorne smjernice trenutno nisu dostupne za procjenu mikrobioma«.

EFSA nije uspjela otkriti bitne informacije o toksičnosti za kukce, ptice i vodozemce
Istrage koje su provele nevladine organizacije pokazale su da dok su regulatorne studije ponekad pokazivale neprihvatljivu toksičnost glifosata za insekte (100% smrtnost, prema industrijskim studijama), EFSA nije niti priopćila tu informaciju Europskoj komisiji u svojoj recenziji . Osim toga, velike studije o toksičnosti iz akademske zajednice, koje pokazuju da glifosat i herbicidi na bazi glifosata desetkuju vodozemce ili štete reprodukciji ptica, EFSA je izbacila iz procjene, čime je spriječila regulatore da donesu razumnu odluku.

Nije naveden test potpune i reprezentativne formulacije pesticida
Pravo EU-a i sudska praksa EU-a zahtijevaju da se barem jedan herbicid na bazi glifosata („reprezentativna formulacija”) testira na njegov utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Cilj je procijeniti toksičnost ostalih sastojaka formulacije pesticida i potencijalne sinergije toksičnosti između ‘aktivnog sastojka’ glifosata i koformulanata.
Nije dostavljena nijedna dugotrajna studija toksičnosti na sisavcima (kao što je prethodno spomenuta studija instituta Ramazzini). U procjeni rizika za okoliš primijećena je slična situacija: industrija nije uspjela osigurati mnoge ključne obvezne studije za reprezentativnu formulaciju.

Osim toga, EFSA je priznala da nisu bili u mogućnosti procijeniti sve koformulante iz reprezentativne formulacije, što je opet u suprotnosti sa zakonodavstvom o pesticidima.

#StopGlyphosate
#glifosat
#pesticidi
#Glyphosate

Što nam Europska komisija pokušava “progurati” u Uredbi o novim GMO biljkama?

Prijedlog Europske komisije – Uredba o biljkama dobivenima određenim novim genomskim tehnikama te o hrani i hrani za životinje od njih – predstavlja potencijalnu prijetnju zdravlju građana Europske unije, kao i okolišu

Sadašnji prijedlog Komisije karakteriziraju dalekosežni nedostaci u pogledu procjene rizika za zdravlje i okoliš, mogućih utjecaja na poljoprivrednike, transparentnosti i prava proizvođača, trgovaca na malo, potrošača i javnih tijela.

Biljke otporne na herbicide i biljke koje proizvode pesticide predstavljaju opasnost za građane i prirodne resurse. Stoga prijedlog neće pridonijeti dugoročno održivoj, učinkovitoj i istinski otpornoj proizvodnji hrane u EU-u, kao što tvrde Komisija i Španjolsko predsjedništvo, prijedlog će uzrokovati upravo suprotno.
Hrvatska je uz još neke zemlje članice prepoznala te nedostatke i očekivane negativne učinke koje će ova Uredba, ako se usvoji, imati na poljoprivrednike, građane i ekosustave te se na nedavnom sastanku usprotivila prijedlogu Španjolskog predsjedništva.
“, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.

Naše inzistiranje je da svi GMO-i (i NGT – nove genomske tehnike) trebaju podlijegati opsežnoj procjeni rizika kako bi se na odgovarajući način procijenili mogući učinci na ekosustave i njihovo funkcioniranje te na ljudsko zdravlje. To nije slučaj u sadašnjem prijedlogu.

Upozoravamo na sljedeće:

 1. Genetski modificirani organizmi (GMO) otporni na herbicide i genetski modificirani organizmi koji proizvode pesticide

Vrlo je problematično dopuštanje korištenja GMO-a tolerantnih, odnosno, otpornih na herbicide (HT), osobito izuzimanje od stroge procjene rizika i zahtjeva za autorizaciju i označavanje.
Verzija prijedloga Komisije od 15. lipnja 2023. stavila je HT GMO u kategoriju 2, što bi značilo da su podvrgnuti sigurnosnim procjenama u pogledu zdravlja ljudi i okoliša. Također bi morali biti označeni od sjemena do konačnog proizvoda. Međutim, u verziji prijedloga Komisije objavljenoj 5. srpnja 2023. isključenje HT GMO-a iz kategorije 1 je izbrisano. To bi dovelo do toga da ti GMO-i budu izuzeti od označavanja i procjene rizika. Kao što je nedavno dokumentirano, vrlo problematična promjena rezultat je lobiranja industrije.

HT GMO povezani su s dobro poznatim i dalekosežnim štetnim utjecajima na okoliš, javno zdravlje i kvalitetu opskrbe vodom, primjerice u Sjedinjenim Državama, Latinskoj Americi i Aziji. HT GMO, točnije u proizvodnji kukuruza, pamuka i soje, doveli su do otvorenog porasta uporabe herbicida. Na primjer, između 1995. i 2014. globalna uporaba glifosata pokazala je porast od gotovo 15 puta. Pojačana uporaba glifosata također je u cijelom svijetu dovela do pojave vrsta korova otpornih na glifosat, što je potaknulo daljnji porast upotrebe herbicida.

Također, GMO-i koji proizvode pesticide, koji čine 57% globalnih GMO-a, povezuju se s rizicima za korisne, neciljane organizme i s rastućom otpornošću štetnika. Na primjer, primjerci zapadnog kukuruznog crva u SAD-u već su razvili otpornost na nekoliko toksina koje proizvode GMO biljke. To je zatim dovelo do stvaranja nove generacije GMO-a, što je zauzvrat rezultiralo novom otpornošću štetnika. Ovakav razvoj događaja dokazuje da su navodne prednosti takvih usjeva vremenski izuzetno ograničene, dok poljoprivrednike čine ovisnima i usko veznima za određene proizvođače sjemena. Ključno je da GMO-i koji proizvode pesticide budu podvrgnuti detaljnoj procjeni rizika koja jamči visoku razinu zaštite zdravlja i okoliša. Na primjer, ekspresija insekticida u peludu, nektaru, gutacijskim tekućinama i tlu može imati dramatične negativne posljedice na insekte i ekosustave. Stoga bi se procjena rizika trebala sastojati od, za matične biljke kao i za sva sljedeća križanja, mjerenja koncentracije u svim navedenim matricama, ne samo u lišću, stabljici i korijenu.

GMO koji je otporan na herbicide i koji proizvodi pesticide nije doveo do smanjenja prodaje pesticida, niti do koristi za ekosustave, poljoprivrednike i građane, naprotiv. Prijedlog NGT-a prezentiran je pod izgovorom da ima za cilj povećanje održivosti, dok bi doveo do (neograničene) upotrebe HT GMO-a i nedostatka snažne procjene rizika za GMO-e koji proizvode pesticide i druge GMO-e. Jasno je da je potrebno izvući važne lekcije iz štetnih učinaka GMO-a koji su tolerantni na herbicide i koji proizvode pesticide u različitim dijelovima svijeta te da treba izbjegavati stvaranje ovakvih uvjeta u EU. Komunikacija i argumentacija oko prijedloga NGT-a bili su pogrešni, karakterizirani su ozbiljnim nedostatkom transparentnosti, objektivnosti i neovisnosti te nepoštivanjem načela predostrožnosti.

 1. Transparentnost, označavanje i sloboda izbora preduvjet su za poštovanje prava poljoprivrednika, malih trgovaca, potrošača i lokalnih/nacionalnih/regionalnih javnih tijela

Važno je da svo GMO sjeme i proizvodi iz svih kategorija budu označeni, te da je zajamčeno pravo izbora.
Osnovno je pravo i kamen temeljac slobodnog tržišta da su proizvođači, trgovci na malo, potrošači i vlasti informirani, a kreatori politike imaju dužnost zaštititi to pravo na izbor. Nema valjanog argumenta da se navedenim dionicima oduzmu ta prava. Građani su opetovano izrazili da pridaju veliku važnost utjecaju njihove hrane na okoliš i zdravlje, kao i transparentnosti u vezi s označavanjem, kao što je izraženo u anketi iz 2021. i peticiji 2023.

 1. Potreba za istinski održivim, otpornim prehrambenim sustavima i zaštitom funkcioniranja ekosustava

Ključno je da sveukupna, hitna potreba za prijelazom na istinski održive, otporne sustave proizvodnje hrane bude ključna u donošenju odluka i da se izbjegne neučinkovita i/ili štetna zamjena. Monokulture s HT GMO-ima i deregulacija GMO-a ne mogu biti dio vizije EU za istinski održive, ekološki odgovorne i učinkovite sustave proizvodnje hrane. GMO se povezuje sa smanjenom genetskom raznolikošću i povećanom monokulturnom proizvodnjom, što dovodi do daljnjeg smanjenja otpornosti na štetnike i klimatske promjene. Iskustvo je pokazalo da GMO može dovesti do otpornosti biljaka i štetnika, što često dovodi do daljnjeg povećanja upotrebe pesticida.

S obzirom na razvoj otpornosti, kao i povezane rizike za otpornost ekosustava, GMO-i se ne mogu smatrati “rješenjem za sve” kakvim se često predstavljaju. Ključno je da čvrste sigurnosne procjene, transparentnost i zahtjevi za označavanje ostanu na snazi, te da se prakse uzgoja usjeva temelje na integriranom upravljanju štetočinama, optimiziranju zdravog funkcioniranja ekosustava i poticanju istinski otpornih, a time i učinkovitih sustava proizvodnje hrane.

Građani očekuju od kreatora politike da donose neovisne, znanstveno utemeljene, transparentne i dosljedne odluke te da daju prioritet zdravlju i okolišu ispred interesa industrije. Ukidanje prijedloga SUR-a u Europskom parlamentu, kao i pokušaji da se prijedlog ozbiljno razvodni i odgodi u Vijeću, u oštroj su suprotnosti s brzim napretkom prijedloga NGT-a. U oba slučaja zabrinjavajući je utjecaj industrije na napredak u donošenju odluka s jedne strane, te nedostatak uključivanja zahtjeva građana i znanstvenika s druge strane. Građani se protive deregulaciji NGT-a.

Građu prikupila: Kristine De Schamphelaere

Za koga rade Europske institucije?

Europska komisija je obnovila odobrenje za korištenje glifosata, čime je prekršen zakon EU o pesticidima, prema kojem bi zdravlje i okoliš trebali biti na prvom mjestu. U slučaju sumnje, mora se pozvati na načelo predostrožnosti.
Dostupan je niz alarmantnih dokaza koji naglašavaju rizike od raka povezane s glifosatom, neurotoksičnost, negativan utjecaj na mikrobiom u crijevima, kao i mnoštvo negativnih učinaka na okoliš – pčele, vodeni organizmi, mikro- i makrobiom tla, svi su podložni negativnim učincima glifosata.

Nedavna anketa koju je provela agencija IPSOS obuhvatila je šest reprezentativnih zemalja EU-a pokazuje da samo 14% građana podržava produljenu upotrebu glifosata. Za razliku od toga, gotovo dvije trećine (62%) ispitanika je za zabranu glifosata.

Također, brojne organizacije civilnog društva poslale su otvoreno pismo predsjednici Europske komisije Von der Leyen, pozivajući je da nešto poduzme, no glifosat je unatoč tome dobio dozvolu za sljedećih 10 godina.
U Belgiji i Nizozemskoj gotovo 300 znanstvenika, uključujući preko 100 sveučilišnih profesora, zatražilo je od svojih ministara da nezavisnu znanost shvate ozbiljno.

U listopadu ove godine, nova studija objavila je revolucionarne podatke o tome kako su niske razine herbicida glifosata – za koje se prije smatralo da su sigurni – uzrokovale slučajeve leukemije kod štakora (u ranoj dobi!), nakon izloženosti. Studija, poznata kao ‘Globalna studija glifosata’, rezultat je međunarodne suradnje koja uključuje više neovisnih institucija, a koordinirao ju je Institut Ramazzini u Italiji.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u svojim je zaključcima identificirala nekoliko praznina u podacima i problema koji su trebali rezultirati povlačenjem odobrenja.

Izvanredni sastanak povodom odbacivanja prijedloga Uredbe o održivoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja

22. listopada 2023. godine, na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, Europski parlament odbacio je prijedlog Europske komisije o smanjenju upotrebe pesticida.

Rezultat glasovanja posljedica je duge i intenzivne kampanju dezinformiranja i lobiranja agro-kemijske industrije i velikih udruženja poljoprivrednika COPA Cogeca, koji su napali prijedlog SUR-a, kao i cjelokupni Europski zeleni plan.

Brojni zastupnici u Europskom parlamentu ostali su prevareni, te su bazirali svoje odluke na neutemeljenim pričama, umjesto da se zalažu za znanost i javni interes.

Znanstvenici su se trudili razotkriti kampanju dezinformiranja o spomenutom prijedlogu, kao i o drugim bitnim elementima Europskog zelenog plana, kao što je Zakon o obnovi prirode.

6000 znanstvenika navodi da je rješavanje kolapsa bioraznolikosti od velike hitnosti te da je preduvjet očuvanja ekosustava i njihovih funkcija, uključujući proizvodnju hrane, za sadašnje i buduće generacije.

Sada, kada smo izgubili ovaj važan prijedlog, vađno je promijeniti strategiju, jer na žalost, znanost nije uspjela doprijeti do dužnosnika koji odlučuju o sudbini građana Europske unije.

Izvanredna sjednica održava se u petak, 24. studenog 2023. u 11:00.
Za sudjelovanje na sjednici prijavite se na e-mail udruge: info@zemljanestaze.org.