Endosulfan

Perzistentni organski zagađivači

Endosulfan je prema definiciji Stockholmske konvencije ‘perzistentni organski zagađivač’ (POP): perzistentan je u okolišu, bioakumulativan, pokazuje dugotrajnu migrativnost u okolišu, te ima različite učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. Endosulfan se nalazi na popisu perzistentnih organskih zagađivača prema Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP), te je prema Programu Ujedinjenih naroda za okoliš definiran kao perzistentna toksična tvar.

Dojučerašnji pesticid

Endosulfan je prvi puta registriran 1954. godine kao organoklorni insekticid širokog spektra. Nakon međunarodnih saznanja o njihovim dugotrajnim negativnim učincima na globalni okoliš, organoklorini, uključivo DDT, klordan i HCH su masovno povlačeni iz upotrebe u poljoprivredi. Endosulfani su ostali velika iznimka te se još uvijek masovno upotrebljavaju u uzgoju usjeva, posebice u zemljama u razvoju.

Rasprostranjeno zagađenje

Zbog sposobnosti da isparava te da se dugo zadržava u atmosferi, endosulfan je postao jedan od najrasprostranjenijih zagađivača u svijetu.

Endosulfan se sada redovito nalazi u globalnim izvorištima vode, u tlu, zraku, kišnici, snijegu, te u ledenjacma i oceanima, uključivo i udaljene ekosustave poput Artika, Antarktike, Velikih Jezera, Kanadskog Stjenjaka, kišnih šuma Kostarike, Alpi i Himalaja.

Endosulfan u majčinom mlijeku

Endosulfan je naširoko rasprostranjen kontaminant majčinog mlijeka, a nađen je u mlijeku žena iz Egipta, Madagaskara, Južne Afrike, El Salvadora, Kazakhstana, Indije, Indonezije, Pakistana, Španjolske, Kolumbije, Nikaragve, subsaharske Afrike, Danske i Finske, te u krvi iz pupkovine kod žena iz Danske, Finske, Španjolske, SAD-a, Japana.  Istraživanje provedeno u Danskoj i Finskoj dokazalo je prisutnost endosulfana u svim uzorcima majčinog lijeka (ukupan broj uzoraka = 280), te u svim uzorcima placente (ukupan broj uzoraka = 130).

Prijetnja divljim životinjama    

Prema navodima Europske Unije “endosulfan je vrlo toksičan za gotovo sve organizme”.1 Razine u okolišu su čestvo dovoljno visoke da utječu na divlje životinje. Prema američkoj Agenciji za zaštitu okoliša (EPA), “Praćenje podataka i prijave incidenata potvrđuju kretanje endosulfana kroz vodene i kopnene prehrambene lance, te da je upotreba endosulfana rezultirala štetnim učincima na susjedni okoliš, ali i onaj udaljen od registriranog mjesta primjene.”.2 Endosulfan je otkriven u tkivu životinja širom svijeta, uključujući polarne medvjede, antilope, krokodile, kljunaste kitove i afričke lešinare.

Kontaminacija Arktika

Koncentracija ostalih organoklorinskih pesticide poput DDT-a, klordana i HCH na Arktiku je sada u opadanju, dok razina endosulfana i dalje ostaje visoka.  Studija iz 2005. je pokazala trostruko povećanje koncentracije endosulfana u masnom tkivu beluga kitova. Isti je slučaj s arktičkim vrstama riba. Američka Agencija za zaštitu okoliša izjavljuje: “Temeljem otkrivanja endosulfana u područjima udaljenim od područja primjene, poput Arktika, te njegovom svojstvu da se zadržava u okolišu i akumulira u organizmima, Agencija izražava zabrinutost za  izloženost domorodačkog stanovništva endosulfanu putem prehrane.”3

Opasnost za djelatnike

Prema američkoj Agenciji za zaštitu okoliša, endosulfan predstavlja kratkoročni i srednje dugoročni rizik za djelatnike u većini primjena, čak i uz maksimalne mjere zaštite i inženjerski nadzor.4 Obvezna zaštitna oprema u SAD-u uključuje obuću i rukavice otporne na kemikalije, zaštitu za glavu otpornu na kemikalije te respirator. Istraživanje provedeno u Španjolskoj otkrilo je da 100% djelatnika koji apliciraju endosulfan imaju tragove insekticida u krvi (broj djelatnika = 220).

Otrovanja širom svijeta

Endosulfan je jedan od najčešće prijavljivanih uzročnika nenamjernog trovanja5, osobito u Aziji, Južnoj Americi i zapadnoj Africi. Većina slučajeva je posljedica profesionalne izloženosti toksinu. Slučajevi trovanja, uključivo one sa smrtnim ishodom, zabilježeni su u Beninu, Kolumbiji, Kostarici, Gvatemali, Indiji, Indoneziji, Maleziji, na Filipinima, u Maliju, Novom Zelandu, Senegalu, Južnoj Africi, Šri Lanki, Togu, Turskoj i SAD-u.

Zdravstveni učinci

Akutno trovanje endosulfanom može poruzročiti konvulzije, psihičke smetnje, epilepsiju, paralizu, edem na mozgu, otežano pamćenje te smrt. Dugotrajna izloženost povezana je s imunosupresijom, neurološkim smetnjama, kongenitalnim urođenim malformacijama, kromosomskim poremećajima, mentalnom retardacijom, otežanim učenjem i gubitkom pamćenja.

Kontaminacija hrane

Endosulfan je globalno i učestalo prisutan kontaminant u hrani. Nalazi se u brojnim vrstama voća i povrća, u mliječnim proizvodima (mlijeko, maslac, sir) i mesu (goveda, janjadi, svinja). U Africi, Aziji i Južnoj Americi endosulfan je prisutan u izvorima pitke vode, dok je u SAD-u, Kini, Australiji i Zapadnoj Africi endosulfan zabilježen u ribi i morskoj hrani.

Ususret globalnoj zabrani

Endosulfan je zabranjen ili povučen iz 55 zemalja širom svijeta; uglavnom u Europi, zapadnoj Aziji i Dalekom Istoku. U veljači 2008. Benin je postao prva veća zapadnoafrička zemlja koja je zabranila upotrebu endosulfana, slijedeći preporuke lokalnih stručnjaka za kontrolu štetnika.

Dostupne su sigurnije alternative

Endosulfan je uspješno zamijenjen sigurnijim alternativama u svim zemljama u kojima je zabranjen, primjerice, u Francuskoj, Španjolskoj, Grčkoj i Portugalu – to se odnosi na sve veće korisnike prije zabrane u EU 2006. godine. Uzgajivači u nekim zemljama van EU također su napustili upotrebu endosulfana, uključujući uzgoj pamuka, soje i kave.  Studija provedena u Šri Lanki 2008. godine je pokazala da je urod svih usjeva, uključujući rižu i čaj, ostao na istoj razini nakon međunarodne zabrane 1998. godine.

 

The information above is drawn from ‘Information for the consideration of Endosulfan, Provision of information to the Stockholm Convention Secretariat for use by the POPs Review Committee (POPRC), Pesticide Action Network (PAN) International, 30 June 2008’.

Key references are indicated below:

1 GFEA-U. 2007. Endosulfan. Draft Dossier prepared in support of a proposal of endosulfan to be considered as a candidate for inclusion in the CLRTAP protocol on persistent organic pollutants. German Federal Environment

Agency – Umweltbundesamt  Berlin, February

2 US EPA. 2007. Addendum to the Ecological Risk Assessment for Endosulfan. Memorandum to Special Review and

Reregistration Branch. October 31. EPA-HQ-OPP-2002-0262-0063

3 US EPA. 2007. Note to reader. Endosulfan Readers Guide. November 16. EPA-HQ-OPP-2002-0262-0057

4 US EPA. 2007. Note to reader. Endosulfan Readers Guide. November 16. EPA-HQ-OPP-2002-0262-0057

5 GFEA-U. 2007. Endosulfan. Draft Dossier prepared in support of a proposal of endosulfan to be considered as a candidate for inclusion in the CLRTAP protocol on persistent organic pollutants. German Federal Environment Agency – Umweltbundesamt  Berlin, February