Europski građani suočavaju se sa sve većom izloženošću PFAS spojevima kroz voće i povrće

Izvješće „Toksična žetva”, otkriva prisustvo PFAS spojeva u voću i povrću zbog  pogrešnog sustava procjene pesticida. Kriteriji postojanosti aktivnih tvari i njihovih metabolita nisu pravilno razmatrani prilikom procesa odobravanja. Štoviše, drugi važni aspekti procjene rizika aktivnih tvari, uključujući procjenu njihovih potencijalnih svojstava za izazivanje endokrinih poremećaja, utjecaja na okoliš i kronične toksičnosti, loše su procijenjeni.
Ovo rezultira neopravdanom i zabrinjavajućom izloženošću ljudi i okoliša PFAS pesticidima, što je u suprotnosti s načelom predostrožnosti.

Prvobitno je izvješće objavljeno u veljači ove godine u suradnji organizacija PAN Europe i Générations Futures, a sada je dopunjeno podacima za Hrvatsku i Italiju, u suradnji s organizacijama ISDE Italia i Zemljane staze.

Sažetak Izvješća preuzmite ovdje:

Izvješće se temelji na službenim podacima iz nacionalnih programa praćenja ostataka pesticida u hrani u zemljama članicama EU. Samo nasumično uzorkovani proizvodi uključeni su u studiju kako bi se ispitala izloženost koja je reprezentativna za potrošače u EU-u. Odabrano je voće i povrće koje se najčešće konzumira. Analiza je provedena na razini Europske unije (agregacija svih nacionalnih podataka), ali i na razini 10 različitih država članica (Austrija, Belgija, Francuska, Hrvatska, Italija, Njemačka, Grčka, Mađarska, Nizozemska, Španjolska)

Per- i polifluoroalkilne tvari (PFAS) su skupina kemikalija koje je stvorio čovjek i koriste se u širokom rasponu potrošačkih proizvoda i industrijskih primjena od 1950-ih. Njihova popularnost i raširena upotreba proizlaze iz njihovih svojstava odbijanja vode i ulja. Ove karakteristike visokih performansi, međutim, imaju svoju cijenu. Desetljećima je znanstvena zajednica upozoravala na problem postojanosti i potencijalne toksičnosti ovih kemikalija, kojima je izloženost gotovo neizbježna zbog njihove široke rasprostranjenosti.

PFAS spojevi se ne razgrađuju lako, postojani su u našem okolišu i bioakumuliraju se u živim organizmima, uključujući ljude, do razina koje mogu izazvati štetne učinke. Neki od njih također su vrlo mobilni i lako ulaze u površinske i podzemne vode, uključujući i pitku vodu. Ovo postavlja pitanja o dugoročnim zdravstvenim utjecajima kronične izloženosti PFAS spojevima na ljude i ekosustave. Dok se za neke PFAS spojeve sumnja da su kancerogeni, drugi su povezani s problemima u razvoju djece, a mnogi pokazuju štetne učinke čak i pri niskim koncentracijama, utječući, između ostalog, na imunološki i endokrini sustav. Postojanost PFAS spojeva i bioakumulativnost također izazivaju zabrinutost oko pitanja nepovratnosti onečišćenja okoliša PFAS-om za buduće generacije.

Iako je neprihvaćeno da se PFAS spojevi koriste u raznim potrošačkim proizvodima (tave, tekstil, ambalaža za hranu itd.), manje je poznato da se PFAS pesticidi namjerno prskaju po usjevima. Hrana je sustavan i izravan put izloženosti građana ovim spojevima. Do danas je u Europskoj uniji odobreno korištenje 37 PFAS pesticida. Neki su samo postojani, a drugi se razgrađuju na postojane metabolite, poput trifluoroctene kiseline (TFA).
Usprkos poznatim negativnim učincima ovih spojeva na zdravlje ljudi i na okoliš, regulatorna tijela EU-a su odobrila korištenje ovih tvari, što je suprotno Uredbi o pesticidima.

Što je još više zabrinjavajuće, prijedlogom zabrane PFAS spojeva u EU planira se izuzeće za PFAS pesticide. Naime, regulatorna tijela predložila su izuzimanje aktivnih tvari koje se koriste u pesticidima iz predviđenog prijedloga za postupno ukidanje PFAS-a, pod pretpostavkom da su one dovoljno regulirane postojećim Zakonom o pesticidima.

Ovim Izvješćem pozivamo nadležne zakonodavne, obrazovne i zdravstvene institucije u Hrvatskoj da stave problem onečišćenja, kao i izloženosti PFAS spojevima visoko na dnevni red.

Nedavno obavljeno testiranje vode u organizaciji udruge Zemljane staze pokazalo je sadržaj TFA kiseline, metabolita PFAS spojeva, u vodi rijeke Save nizvodno od Zagreba, iznad dopuštenih količina.
Stoga pozivamo Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, kao i ostale zavode u Republici Hrvatskoj da prepoznaju pojavu PFAS spojeva u okolišu kao relevantan problem i da započnu s mjerenjem onečišćenja okoliša ovim spojevima.