Odgovori kandidata za Europski parlament o poljoprivredi i pesticidima

Približavaju se izbori u Europskoj uniji. Građani diljem Europe trebaju shvatiti da njihovi glasovi mogu imati golem utjecaj na budućnost Europe, ali i šire.

Poslali smo upitnik političkim strankama u RH i zamolili ih da podijele upitnik sa svojim kandidatima koji se natječu za Europski parlament u lipnju 2024.
Kandidati su pozvani da iznesu svoja stajališta o ključnim pitanjima kao što su poljoprivreda, zaštita okoliša, i korištenje pesticida.

Ovdje pogledajte odgovore kandidata o pitanjima poljoprivrede i potrošnje pesticida:


Imajte na umu da je i nedostavljanje odgovora ujedno odgovor!

Odluke koje donose članovi Europskog parlamenta izravno utječu na zakonodavstvo Europske unije.

Na provođenje ovog ispitivanja, potaknuo nas je zabrinjavajući trend: mnogi konzervativni i većina krajnje desnih zastupnika u Europskom parlamentu opetovano su glasovali protiv prijedloga i amandmana osmišljenih da osiguraju zdravlje građana i zaštite naš okoliš. Ovi amandmani uključivali su mjere za:

 • Zaštita ekosustava i biološke raznolikosti: odredbe usmjerene na smanjenje onečišćenja, očuvanje zdravog okoliša i prirodnih staništa te zaštitu biološke raznolikosti.
 • Zaštita voda: odredbe kojima se osigurava čista i sigurna voda za sve građane.
 • Održivi poljoprivredni sustavi: Inicijative za podršku poljoprivrednicima u prijelazu na održivije poljoprivredne prakse.
 • Smanjenje upotrebe pesticida: Nastojanja da se smanji upotreba štetnih pesticida koji prijete ljudskom zdravlju i okolišu.

Glasovi zastupnika imaju stvarne, dalekosežne posljedice koje utječu na kvalitetu našeg zraka, vode, hrane, ekosustava i sveukupnu dobrobit građana EU-a. Protiveći se ovim prijedlozima i amandmanima, mnogi predstavnici konzervativaca i krajnje desnice potkopavaju napore za stvaranje zdravije i održivije Europe.

Pregled glasova parlamentarnih stranaka o ovim važnim pitanjima možete pogledati na internetskoj stranici organizacije PAN Europe.

Objavljivanjem odgovora nadamo se da ćemo glasačima pružiti jasan uvid u stav kandidata o kritičnim pitanjima koja utječu na naš okoliš i zdravlje.

Rasprostranjena kontaminacija vode nereguliranom “Vječnom kemikalijom”

Organizacije Global 2000, Pesticide Action Network Europe i Zemljane staze razotkrivaju ekološki i politički skandal u svom novom izvješću

Zagreb – Beč – Brisel, 27. svibnja 2024 – Testiranje 23 uzorka površinskih i 6 uzoraka podzemnih voda iz deset zemalja EU otkrilo je alarmantne razine malo poznate i uglavnom neregulirane ‘vječne kemikalije’ TFA – trifluorooctene kiseline.

TFA je poznati proizvod razgradnje PFAS pesticida, F-plinova i drugih PFAS spojeva. Novo izvješće otkriva da su koncentracije, uključujući poznata žarišta, u prosjeku iznosile 1180 nanograma po litri (ng/l), 70 puta više od prosječne koncentracije svih ostalih ispitivanih PFAS spojeva zajedno (17,5 ng/l).  U 23 od 29 uzoraka vode (79%) koncentracije TFA premašile su predloženo ograničenje EU direktive o vodi za piće za sve PFAS zajedno. Nijedan od ostalih analiziranih PFAS nije premašio odgovarajuće granične vrijednosti. Onečišćenje nije povezano s industrijskim žarištima, prisutno je posvuda, a izrazito visoke koncentracije nalazimo u poljoprivrednim područjima.

Snimku konferencije pogledajte ovdje: https://www.facebook.com/zemljanestaze/videos/462377436471836

Izvješće preuzmite ovdje:

“Visoke razine TFA mogu se pronaći daleko od industrijskih regija. Naši podaci daju alarmantnu sliku široko rasprostranjene kontaminacije vode malo poznatom, ali vrlo postojanom i vrlo pokretljivom ‘vječnom kemikalijom’. Usporedivo visoke koncentracije istaknutijih PFAS-a obično se susreću samo na žarištima kontaminacije”, kaže Helmut Burtscher-Schaden iz austrijske organizacije Global 2000. „Problem PFAS-a, koji je prije 25 godina bio poznat prvenstveno kao problem visoko kontaminiranih, ali lokalno ograničenih žarišta, sada je zahvatio sva vodna tijela.”

Koliko znamo, većina od 27 zemalja EU ne prati razine TFA u površinskim, podzemnim vodama ili pitkoj vodi, niti su takvi podaci javno dostupni. Značajne iznimke uključuju Njemačku, Belgiju, Dansku, Nizozemsku, Norvešku i Švedsku.

“TFA je otkrivena u značajnoj količini u vodi uzetoj iz rijeke Save, nizvodno od Zagreba. Pretpostavljamo da je koncentracija ovog spoja značajno viša u poljoprivrednim područjima.
Zabrinjavajuća je činjenica da testiranje vode na sadržaj ovih spojeva nismo mogli napraviti u Hrvatskoj jer nismo uspjeli naći laboratorij koji provodi ovakva testiranja, već su uzorci slani u laboratorij u Njemačkoj.”, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.

Dvostruki neuspjeh nadležnih tijela i zakonodavstva

Njemačka agencija za okoliš UBA nedavno je identificirala PFAS pesticide kao vjerojatan glavni izvor kontaminacije vode s TFA. Uredba EU o pesticidima zahtijeva da se pesticidi odobre samo ako njihove aktivne tvari i “relevantni metaboliti” (= produkti razgradnje) ne prelaze koncentracije od 100 nanograma po litri (ng/l) u podzemnim vodama. Činjenica da svi uzorci vode daleko premašuju ovu granicu, a ipak PFAS pesticidi ostaju odobreni, može se pratiti do kobne odluke EFSA-e prije više od 20 godina. EFSA je 2003. godine zaključila da se TFA smatra ‘nerelevantnim metabolitom’, čime je izuzeta od svih obveza i ograničenja nadziranja.

“Katastrofalna odluka EFSA-e da zanemari kontaminaciju podzemnih voda s TFA, osigurala je tržište proizvođačima PFAS pesticida i postavila temelje za ono što je nedvojbeno najveće i najprožimajuće zagađenje europskih površinskih i podzemnih voda kemikalijom koju je napravio čovjek u povijesti”, kaže Salomé Roynel, službenica za politiku u PAN Europe.

Međutim, Okvirna direktiva o vodama EU također je trebala spriječiti ovu kontaminaciju. Posebno se zabranjuje kemijsko onečišćenje voda halogeniranim organskim spojevima, koji uključuju TFA (i sve druge PFAS). Članak 4. izričito zahtijeva od država članica da „poduzmu mjere potrebne za preokret bilo kakvog značajnog i trajnog trenda rasta koncentracije bilo koje onečišćujuće tvari koja je posljedica utjecaja ljudske aktivnosti”. Te “nužne mjere” koje zahtijeva zakon nedvojbeno su trebale uključivati zabranu PFAS pesticida i druge skupine PFAS spojeva, takozvanih F-plinova, koji u tisućama tona ulaze u atmosferu iz industrijskih rashladnih sredstava, a zatim ulaze u globalni ciklus vode kao TFA putem kiše.

Iako je TFA postojani krajnji proizvod procijenjenih 2000 PFAS spojeva, malo je istraživanja o njegovoj toksičnosti za okoliš i ljude. Razlog tome je također činjenica da se “industrija za proizvodnju PFAS kemikalija jako potrudila prikazati TFA kao bezopasnu malu molekulu koja se u svojoj opasnosti ne bi trebala uspoređivati s drugim istaknutijim PFAS spojevima”, objašnjava Dr. Pauline Cervan, toksikologinja iz francuske organizacije Générations Futures. „Međutim, ovaj narativ je nedavno bio snažno uzdrman, ironično, studijom koju je naručila sama industrija, u kojoj je TFA uzrokovala ozbiljne malformacije oka kod beba kunića. Posljednjih su godina europske i američke vlasti opetovano revidirale svoje procjene toksičnosti nekih relativno dobro proučenih PFAS spojeva i postavile ograničenja u jednoznamenkastom rasponu nanograma. Možemo se samo nadati da se TFA na kraju neće pokazati jednako toksičnom.”

Prema  EU Uredbi o pesticidima i Okvirnoj direktivi o vodama, ispunjeni su svi uvjeti za zakonsko uvođenje mjera za smanjenje onečišćenja. Inertnost EU vlada i snažan utjecaj industrije, omogućili su vjerojatno najveće sustavno onečišćenje naše vode kemikalijom koju je napravio čovjek. “, rekla je Tara Glaser, volonterka udruge Zemljane staze.

„Opseg otkrivene kontaminacije TFA zahtijeva brzu i odlučnu akciju, uključujući (i) brzu zabranu PFAS pesticida, (ii) provedbu općeg ograničenja PFAS spojeva prema Uredbi o kemikalijama REACH, (iii) sustavnu klasifikaciju TFA kao “relevantni metabolit” prema uredbi EU o pesticidima i kao “prioritetna tvar” prema Okvirnoj direktivi o vodama, i (iv) obveze praćenja i ograničenja za TFA”, zahtijevaju PAN Europe i udruga Zemljane staze .

Tiskovna konferencija: Raširena kontaminacija vodenih tijela vječnim kemikalijama

PAN Europe i GLOBAL 2000 otkrivaju ekološki i politički skandal – Trifluorooctena kiselina može se otkriti u svim vodnim tijelima

Poziv na tiskovnu konferenciju o onečišćenju europskih voda trifluorooctenom kiselinom:

Datum: 27. svibnja, 10:00 CET

Putem Zoom platforme: https://us02web.zoom.us/j/82080816125?pwd=Q2lwZW5SNGhtVE15L05ObXBaSmNWUT09

ID sastanka: 820 8081 6125, šifra: 293187

Bruxelles/Beč/Zagreb, 24. svibnja 2024.

Za praćenje konferencije, molimo da se registrirate upitom na adresu elektroničke pošte: presse@global2000.at

——————————————————————————————————-

U veljači 2024., istraživanje europske organizacije Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) otkrilo je nagli porast kontaminacije europskog voća i povrća pesticidima koji sadržavaju PFAS spojeve, također poznatih kao „vječne kemikalije“. Posebnost ovih pesticida je da se u okolišu pretvaraju u perzistentnu kemikaliju trifluorooctenu kiselinu (TFA).

PAN Europe i GLOBAL 2000 istražili su sadržaj TFA u okolišu u uzorcima vode iz deset zemalja EU. Rezultati ukazuju na vjerojatno najveću poznatu europsku kontaminaciju podzemnih i površinskih voda kemikalijom koju je napravio čovjek.

Nevladine organizacije predstavit će pojedinosti ovih zabrinjavajućih rezultata, klasifikaciju važnosti za okoliš i pravnu pozadinu na online konferenciji za novinare u ponedjeljak, 27. svibnja.

Na Vaša pitanja odgovarat će:

 • Salomé Roynel, PAN Europe
 • Dr. Helmut Burtscher-Schaden, GLOBAL 2000, stručnjak za okolišnu kemiju
 • Natalija Svrtan, Zemljane staze

Konferencija će se održati na engleskom jeziku. Izdvojene sobe bit će dostupne nakon toga za Vaša pitanja, na njemačkom, francuskom i hrvatskom jeziku, te zajednička soba na engleskom jeziku za pitanja na razini EU.

Osporavanje odluke Europske komisije o produljenju dozvole za upotrebu glifosata od strane nevladinih udruga

Konzorcij šest nevladinih organizacija – PAN Europe, ClientEarth (EU), Générations Futures (Francuska), GLOBAL 2000 (Austrija), PAN Njemačka i PAN Nizozemska – službeno je pokrenuo pravni spor protiv nedavne odluke Europske komisije o ponovnom odobrenju glifosata . Nakon što su proveli detaljnu provjeru procesa ponovnog odobrenja glifosata i identificirali nekoliko kritičnih nedostataka, nevladine organizacije su podnijele zahtjev za internu reviziju Povjerenstvu, označavajući prvi korak u ovoj pravnoj borbi.

“Krovna organizacija udruge Zemljane staze, zajedno s partnerskim organizacijama osporavaju ispravnost odluke Europska komisije o produljenju dozvole za upotrebu glifosata.”, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.
“Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za kemikalije (ECHA) ignorirale su brojne dokaze o štetnosti glifosata za zdravlje ljudi, kao i za okoliš, čime su stavili interese industrije ispred dobrobiti građana. Ova je odluka nedemokratska, i kao takva neprihvatljiva, stoga je bilo nužno reagirati na ovo brutalno kršenje zakona Europske unije.”, nastavila je Svrtan.

Europska komisija ponovno je odobrila glifosat na 10 godina unatoč impresivnom broju znanstvenih dokaza koji ukazuju na njegovu toksičnost za ljudsko zdravlje i okoliš.

Angeliki Lyssimachou, voditeljica odjela za znanost i politiku u PAN Europe, rekla je: ‘Užasnuti smo nevjerojatnim brojem kršenja zakona EU-a. EFSA i ECHA nisu Komisiji ispravno priopćile znanstvene dokaze o važnoj toksičnosti glifosata za zdravlje i okoliš. Poljoprivrednici su prve žrtve ove odluke. Komisija je ponovno odobrila glifosat unatoč dostupnim informacijama o njegovoj toksičnosti i brojnim nedostacima u podacima. To je trebalo voditi do zabrane. “

Pauline Cervan, toksikologinja u Générations Futures rekla je: “Vlasti su sustavno odbacivale sve podatke iz neovisne znanstvene literature, temeljeći svoju procjenu isključivo na podacima koje su dostavili proizvođači. Osim toga, čini se da još uvijek nedostaju neke ključne studije za različita područja procjene, što je trebalo navesti Komisiju da ne prihvati dosje na temelju nepotpunosti”.

Helmut Burtscher-Schaden, biokemičar na GLOBAL 2000, dodaje: “S obzirom na dokaze otkrivene u američkim sudskim slučajevima o nastojanjima Monsanta da utječe na prethodne procedure odobrenja EU-a, očekivali bismo da će vlasti ovog puta posebno pomno ispitati studije proizvođača glifosata. Međutim, vlasti su ponovile zaključke prethodnih postupaka odobrenja na doslovnim kopiranjem podataka – čak i kada su se argumenti temeljili na zastarjelim studijama proizvođača koje se sada općenito smatraju neprihvatljivima.”

Margriet Mantingh, predsjednica PAN Nizozemske rekla je: „EFSA-ina procjena rizika od glifosata zanemaruje moguće učinke na razvoj Parkinsonove bolesti i poremećaja iz autističnog spektra kod djece, dok istraživanje neovisnih znanstvenika ukazuje na mogući učinak. Vrlo smo zabrinuti što Komisija ne štiti svoje građane na odgovarajući način. Stoga zahtijevamo od Komisije da primijeni načelo predostrožnosti i povuče odobrenje za glifosat.”

Peter Clausing, toksikolog u PAN-u Njemačka, rekao je: “Ne poštujući vlastite smjernice i zahtjeve, vlasti EU su iskrivile dokaze o kancerogenim učincima glifosata kako bi došli do lažnog zaključka da aktivna tvar nije kancerogena.

Viša odvjetnica ClientEarth-a Juliette Delarue rekla je: “Glifosat je opasna tvar – ponovnim odobrenjem Komisija je napravila očitu pogrešku pred zakonom i neovisnom i pouzdanom znanošću. Osim toga, ugovori EU-a zahtijevaju od Komisije da djeluje oprezno kako bi spriječila štetu ljudima i prirodi. Naš izazov traži od Komisije da konačno obrati pažnju na znanost i povuče svoje odobrenje.”

Popratne informacije:

U jesen 2023. Europska komisija predložila je ponovno odobrenje glifosata na 10 godina. Nakon 2 kruga glasovanja među državama članicama Komisija nije uspjela dobiti kvalificiranu većinu. U drugom glasovanju samo su države članice koje predstavljaju 42% stanovništva EU-a podržale ovaj prijedlog, no Komisija je ipak odlučila krenuti naprijed i nametnuti ponovno odobrenje glifosata.

Zahvaljujući reformi zakona o pristupu pravosuđu iz 2021., nevladine organizacije i pojedinci sada imaju mogućnost osporiti većinu odluka EU-a kojima se krši zakon o zaštiti okoliša na Sudu EU-a. Nevladine udruge poslale su Komisiji „Zahtjev za unutarnju reviziju“, u kojem su od Komisije zatražile povlačenje uredbe o ponovnom odobrenju glifosata. Komisija sada ima 22 tjedna za odgovor. Ako nevladine udruge smatraju da odgovor Komisije još uvijek ne rješava problem povrede zakona, mogu osporiti odgovor pred Sudom Europske unije.

Pravni argumenti – gdje je pala Komisija?

Sljedeći nalazi temelj su argumenata nevladinih organizacija:

Odabir industriji prihvatljivih studija
Stručnjaci su otkrili da je industrija dostavila nepotpune dosjee u nekoliko područja procjene rizika. To nije u skladu sa zakonom, pa su regulatori trebali odbaciti njihov dosje. U nekim su slučajevima pružili važne studije toksičnosti u vrlo kasnoj fazi, onemogućivši time regulatore da ih pravilno procijene. Propustivši zatražiti od aktera u industriji da dostave dodatnu, sveobuhvatniju dokumentaciju, regulatori su na kraju izradili nepotpunu procjenu rizika.

Osim toga, nevladine organizacije utvrdile su da procjena EU-a sustavno odbacuje studije koje ne dolaze od strane industrije. Njihov sustavni pristup omogućuje im da zanemare glavna znanstvena otkrića iz akademske zajednice, koja često daju bolji uvid u toksičnost pesticida, budući da su regulatorne studije često manje osjetljive.

Rizik od raka
Nova znanstvena otkrića ponovno potvrđuju da je glifosat kancerogen.
Prethodno su stručnjaci nevladinih organizacija već utvrdili da ECHA Europskoj komisiji nije predstavila procjenu kancerogenosti provedenu u skladu s vlastitim pravilima, što je rezultiralo nerazvrstavanjem glifosata u kategoriju ‘Karcinogen 1B’, što bi dovelo do zabrane glifosata.

Na primjer, nova znanstvena studija renomiranog instituta Ramazzini potvrdila je da dugotrajna izloženost štakora navodno prihvatljivim dozama reprezentativne formulacije može dovesti do razvoja raka krvi. Rak krvi (ne-Hodgkinov limfom) glavni je razlog zbog kojeg tužitelji tuže Monsanto/Bayer u SAD-u.

Genotoksičnost prikazana u neindustrijskim studijama
Procjena ECHA-e o genotoksičnosti iz 2021. nije dokazala da glifosat nije genotoksičan, dok neindustrijske studije temeljene na najosjetljivijim testovima pokazuju da je herbicid zapravo genotoksičan. Procjena se još uvijek temelji na starim industrijskim studijama koje su manje osjetljive, a za mnoge se pokazalo da su nepouzdane s metodološkog gledišta. Nadležna tijela nisu zatražila nove studije za procjenu genotoksičnosti, a mnogi od skandala s dosjeima iz industrije identificirani u procjeni iz 2017. još uvijek postoje. Najnovija neovisna znanstvena literatura koja ukazuje na genotoksični potencijal glifosata za određene organe odbačena je iz procjene. Industrijske studije koje pokazuju da glifosat može uzrokovati oštećenje kromosoma na DNK lezijama proglašene su “podržavajućim/dodatnim ili neprihvatljivim” umjesto “prihvatljivim”. To znači da nisu shvaćeni dovoljno ozbiljno da bi imali utjecaj na ukupnu procjenu genotoksičnosti glifosata.

Neurotoksičnost nije ispravno procijenjena
Potencijal glifosata za oštećenje mozga i živčanog sustava nije pravilno procijenjen. Sve navedene industrijske studije temelje se na akutnoj ili kratkotrajnoj toksičnosti kod odraslih i neprikladne su za procjenu neurotoksičnosti putem izloženosti majke ili neurotoksičnosti u obliku degenerativnih bolesti kao što je Parkinsonova bolest.

Industrija je također propustila podnijeti studiju razvojne neurotoksičnosti (DNT) provedenu 2001. o glifosat-trimeziju (jednoj od soli glifosata), koja je pokazala da su potomci razvili štetne učinke. Industrija je također propustila pružiti punu neovisnu literaturu dostupnu u posljednjih 10 godina, uključujući studije koje su predane tijekom prethodne evaluacije 2015. godine. Dodatni dokazi iz relevantnih studija dostavljeni tijekom javne rasprave ponovo su odbačeni od strane EU vlasti.

Glifosat utječe na mikrobiom
Glifosat je također patentiran kao antibiotsko sredstvo, a također utječe na mikrobiom ljudi, ptica, pčela i drugih vrsta. Dokazano je da je 50% vrsta ljudskog mikrobioma pogođeno glifosatom.

Uzimajući u obzir važnu ulogu osovine crijevo-mozak naznačenu u znanstvenoj literaturi, promjene izazvane glifosatom mogu objasniti neurotoksičnost ili reproduktivnu toksičnost glifosata naznačenu u znanstvenoj literaturi. Unatoč zakonskoj obvezi korištenja najnovijih i pouzdanih znanstvenih spoznaja, procjena rizika EU-a zanemarila je dokaze o učincima glifosata na mikrobiom ljudi i drugih vrsta iz pravno neprihvatljivog razloga što “standardizirane regulatorne smjernice trenutno nisu dostupne za procjenu mikrobioma«.

EFSA nije uspjela otkriti bitne informacije o toksičnosti za kukce, ptice i vodozemce
Istrage koje su provele nevladine organizacije pokazale su da dok su regulatorne studije ponekad pokazivale neprihvatljivu toksičnost glifosata za insekte (100% smrtnost, prema industrijskim studijama), EFSA nije niti priopćila tu informaciju Europskoj komisiji u svojoj recenziji . Osim toga, velike studije o toksičnosti iz akademske zajednice, koje pokazuju da glifosat i herbicidi na bazi glifosata desetkuju vodozemce ili štete reprodukciji ptica, EFSA je izbacila iz procjene, čime je spriječila regulatore da donesu razumnu odluku.

Nije naveden test potpune i reprezentativne formulacije pesticida
Pravo EU-a i sudska praksa EU-a zahtijevaju da se barem jedan herbicid na bazi glifosata („reprezentativna formulacija”) testira na njegov utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Cilj je procijeniti toksičnost ostalih sastojaka formulacije pesticida i potencijalne sinergije toksičnosti između ‘aktivnog sastojka’ glifosata i koformulanata.
Nije dostavljena nijedna dugotrajna studija toksičnosti na sisavcima (kao što je prethodno spomenuta studija instituta Ramazzini). U procjeni rizika za okoliš primijećena je slična situacija: industrija nije uspjela osigurati mnoge ključne obvezne studije za reprezentativnu formulaciju.

Osim toga, EFSA je priznala da nisu bili u mogućnosti procijeniti sve koformulante iz reprezentativne formulacije, što je opet u suprotnosti sa zakonodavstvom o pesticidima.

#StopGlyphosate
#glifosat
#pesticidi
#Glyphosate

Priopćenje za javnost: Herbicidi na bazi glifosata povezani s leukemijom u ranoj dobi, pokazuje novo veliko istraživanje


Europske nevladine organizacije zahtijevaju hitno preispitivanje novih dokaza o štetnosti glifosata i povlačenje preporuke za obnavljanje dozvole glifosat


Nova studija objavila je revolucionarne podatke o tome kako su niske razine herbicida glifosata – za koje se prije smatralo da su sigurni – uzrokovale slučajeve leukemije kod mladih štakora, nakon izloženosti u ranoj dobi. (1)

Globalna studija glifosata’ međunarodno je, multiinstitucionalno istraživanje kojim koordinira Institut Ramazzini u Italiji.
Presudno glasovanje u EU o desetogodišnjem obnavljanju odobrene uporabe glifosata očekuje se početkom studenog. Države članice nisu uspjele zadovoljiti potrebnu kvalificiranu većinu u listopadu.
Naša krovna organizacija Pesticide Action Network (PAN) Europe u suradnji s organizacijama PAN Germany i WeMove te drugim organizacijama u koaliciji Stop Glyphosate pozivaju Europsku komisiju da povuče svoj trenutni prijedlog obnove dozvole glifosatu, u svjetlu novih dokaza koji su upravo izašli iz spomenute studije. Studija pokazuje da glifosat može izazvati rak čak i u malim dozama.


Ovi dokazi dolaze povrh glavnih “područja zabrinutosti” o neurotoksičnosti i mogućoj povezanosti s Parkinsonovom bolešću, štetnosti za ljudski mikrobiom i imunološki sustav te oksidativnom stresu i oštećenju DNK koje mogu uzrokovati glifosat i proizvodi bazirani na glifosatu. Sve ove važne štetne učinke EFSA je propustila ili podcijenila u svojim savjetima.

“Ova visokokvalitetna studija zahtijeva punu pozornost europskih vlasti, jer pruža alarmantne nove dokaze koji potvrđuju ranija otkrića kancerogenih učinaka glifosata u limfnom sustavu, a koji su uočeni u studijama na miševima iu epidemiološkim studijama na ljudima.”, komentirao je član koalicije, Peter Clausing, toksikolog (PAN Njemačka)


“Studija naglašava da je obnavljanje licence za glifosat više nego upitno – potpuno je protuzakonito. Vlasti EU-a napravile su golemu pogrešku zaključivši da su glifosat i reprezentativna formulacija sigurni. Sada je pravi korak da EU povuče trenutačni prijedlog za ponovno odobrenje i založi se za njegovo neobnavljanje.”, rekla je Angeliki Lysimachou, voditeljica odjela za znanost i politiku (PAN Europe).


‘Više od 2,5 milijuna ljudi u Europi poziva na zabranu glifosata. (2) Ovo novo istraživanje pokazuje da bi bilo neodgovorno dopustiti da se glifosat raspršuje po našim poljima još 10 godina. EU mora slušati građane.”, poručuje Anne Isakowitsch iz WeMove Europe.


“Predsjednica Europske komisije ne može otvoreno reći da štiti ljude i naš planet ako njezini dužnosnici sada ignoriraju ovu novu toksikološku studiju. Von der Leyen mora izabrati – European Pesticide Party or People’s Party.”, upozorava Eoin Dubsky, viši voditelj kampanje (Ekõ).

“Hrvatska je, uz Luksemburg i Austriju, glasala protiv produljenja odobrenja za korištenje ovom opasnom herbicidu, stavivši time zaštitu zdravlja građana na prvo (pravo) mjesto. Na žalost, naši poljoprivrednici jako su ovisni o ovom herbicidu i bit će potrebno mnogo uvjeravanja da alternative postoje i da je važno za dobrobit svih da se glifosat odmah prestane koristiti.”, izjavila je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.

Dodatak:

(1)

One of the products tested was the representative formulation BioFlow (MON 52276) for which the European Food Safety Authority had recently concluded there were “no critical areas of concern” – meaning that it fulfills all the safety criteria for human health and the environment to be approved.

According to EU law (Regulation (EC) 1107/2009), pesticides that have the potential to cause harm to human health and/or the environment must be removed from the market. The European Court of Justice (Case C-616/17 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-616/17) has underscored that products and active substances must be thoroughly assessed to show they cause no long-term toxicity and/or carcinogenicity. 

(2)

Together, Avaaz, Eko and WeMove Europe have gathered more than 2.7 million signatures for a ban of glyphosate. 

Glasovanje odbora ENVI o Uredbi o pesticidima SUR

Danas su članovi Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta (ENVI) podržali i djelomično poboljšali prijedlog Komisije za uredbu o uporabi pesticida (SUR). Usvojeni kompromisni tekst uključuje neka poboljšanja, ali još uvijek je nedostatan u pogledu ključnih odredbi važnih za zaštitu građana i okoliša.

Budući da je ENVI vodeći odbor za rad na dosjeu, glasovanje predstavlja ključni korak u pregovaračkom procesu u Parlamentu. Tekst odobren u ENVI (47 glasova za, 37 protiv i 2 suzdržana) preuzeo je kompromisne amandmane koje je izradila i podržala većina Renew Europe, The Left (GUE/NGL), Progresivni savez socijalista i demokrata i Zeleni/EFA .

“Iako usvojeni tekst poboljšava neke aspekte prijedloga Komisije, odredbe još uvijek ne ispunjavaju ključne zahtjeve građana i preporuke znanstvenika”, kaže Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze. “Interesi agroindustrije koje su zastupali neki zastupnici u Europskom parlamentu na mnogo su načina spriječili znanstveno utemeljeno odlučivanje i davanje prioriteta javnom interesu.” (1)

Važno je da odobreni tekst i dalje podržava uredbu s pravno obvezujućim definicijama i obvezama, unatoč snažnim naporima da se prijedlog u potpunosti odbaci ili čak promijeni u direktivu.

“Cilj smanjenja za najopasnije pesticide povećan je na 65%. Ovo je poboljšanje prijedloga Komisije. Međutim, te aktivne tvari moraju nestati što je prije moguće i potrebna je potpuna zabrana do 2030. godine”, kaže Kristine De Schamphelaere, službenica za politiku u PAN Europe naše krovne organizacije. “Također je ključno da izglasani tekst zadrži obvezujuće odredbe o integriranom upravljanju štetočinama i pravila za pojedine usjeve, tako da su poljoprivrednici obavezni usvojiti preventivne i nekemijske metode kao prioritet.”

Odredbe o pravilima za pojedine usjeve u nekim su aspektima razvodnjene (2). Tekst je također obuhvatio prijeko potrebne i važne nove odredbe u vezi s praćenjem ostataka pesticida i metabolita u okolišu i kod ljudi, uvozom i izvozom aktivnih tvari i pesticida te pristupom pravosuđu (3).

„S druge strane, tekst se ne bavi izrazito manjkavom metodom izračuna smanjenja upotrebe i rizika pesticida, takozvanim Harmoniziranim pokazateljem rizika 1″, kaže Natalija Svrtan. „Ova metoda izračuna koja je prilagođena industriji dovodi u zabludu i daje pogrešan dojam o poboljšanje kad ga ustvari nema!”(4).

Referentno razdoblje za izračun smanjenja također je promijenjeno s 2015. – 2017. na 2013. – 2017., čime su ambicije smanjene. Iako je Komisija predložila potpunu zabranu pesticida u svim osjetljivim područjima, izglasani tekst dopušta proizvode za biokontrolu i proizvode koji su dopušteni u organskom uzgoju, kao i odstupanja za upotrebu drugih tvari u osjetljivim područjima. Također, određena područja uklonjena su iz definicije, kao što su područja određena „za zaštitu staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa vode važan čimbenik u njihovoj zaštiti“ (dio Priloga IV. Okvirne direktive o vodama ). Tekst prepušta državama članicama da zaštićena područja prirode izvan područja Natura 2000 navedu kao osjetljiva područja (5).

“Predložene zaštitne zone od 3 ili 5 metara oko osjetljivih područja ne mogu pružiti učinkovitu zaštitu građana i bioraznolikosti. To jasno pokazuju podaci o zanošenju pesticida. U nedavnoj anketi IPSOS-a, građani su ponovno izrazili široku podršku ambicioznim politikama pesticida, kao što su mnogo šire tampon zone”, kaže Kristine De Schamphelaere (6).

PAN Europe smatra da je bitno da se plenarno glasovanje (u tjednu od 20. studenoga) pozabavi preostalim važnim nedostacima trenutnog teksta. To bi odražavalo donošenje odluka utemeljeno na znanosti i davanje prioriteta javnom interesu, kako građani očekuju. Organizacije civilnog društva sakupile su važne zahtjeve za učinkovit SUR u zajedničkoj izjavi.

Napomene:

 1. Prema izvješću organizacija Corporate Europe Observatory i DeSmog
 2. Izglasani tekst u ENVI-ju navodi da bi zemlje članice trebale preuzeti pravila za pojedine usjeve za 5 najvažnijih usjeva koji doprinose uporabi pesticida i riziku, dok bi kasnije pravila za pojedine usjeve trebala pokrivati 60% korištene poljoprivredne površine (UAA), isključujući kuhinjske vrtove i trajne travnjake. U izvornom prijedlogu Komisije navedeno je da bi pravila specifična za usjeve trebala biti implementirana na 90% UAA. Isključenje trajnih travnjaka novo je u usporedbi s prijedlogom Komisije i djelomično nadoknađuje smanjenje KZP-a.
 3. Novi članak o praćenju ostataka pesticida i njihovih metabolita u okolišu ((podzemna) voda, tlo, zrak, oborine prašine, biota) i kod ljudi je preuzet kako bi se procijenilo jesu li nalazi u skladu s predviđenom izloženošću okoliša i ljudi procjene rizika prema Uredbi 1107/2009. U usvojeni tekst uvršten je i novi članak o uvozu i izvozu, uključujući zabranu proizvodnje, skladištenja, prometa u EU i izvoza u treće zemlje zabranjenih aktivnih tvari i pesticida.
 4. Metoda izračuna za mjerenje napretka prema ciljevima smanjenja i dalje se temelji na Harmoniziranom pokazatelju rizika 1. Ova metoda izračuna dovodi u zabludu (brifing i video) i stoga bi spriječila postizanje učinkovitog smanjenja upotrebe pesticida i rizika od 50% do 2030., ključnog cilj Europskog zelenog dogovora.
 5. Usvojeni tekst u ENVI navodi da se pesticidi ne smiju koristiti u osjetljivim područjima, osim proizvoda za biokontrolu i proizvoda koji su dopušteni u organskom uzgoju, a štoviše dopušta odstupanja od ovih općih pravila. Što se tiče prirodnih zaštićenih područja izvan područja Natura 2000, tekst prepušta državama članicama da u popisu nacionalno zaštićenih područja (CDDA) navedu koja bi dodatna nacionalno zaštićena područja spadala u osjetljiva područja. Određena područja isključena su iz definicije osjetljivih područja, kao što su urbana područja prekrivena vodotokom, područja određena za zaštitu staništa ili vrsta kod kojih je održavanje ili poboljšanje stanja voda važan čimbenik njihove zaštite (dio Priloga IV Okvirne direktive o vodama) i područja ekološkog fokusa (EFAs – GAEC 8 prema Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (CAP)). Urbana područja pokrivena vodotocima većinom će biti uključena u osjetljiva područja kroz „područja koja koriste šira javnost”. U EFA-ima, uporaba pesticida također je zabranjena ZPP-om. Međutim, isključivanje EFA iz definicije znači da se oko njih neće uspostaviti zaštitni slojevi.
 6. Nedavna anketa koju je proveo Ipsos u 6 država članica EU-a izrazila je veliku potporu građana ambicioznim politikama pesticida, uz visoko slaganje u različitim državama članicama. Među ispitanicima, 81,8% i 75,9% ispitanika izrazilo je zabrinutost zbog utjecaja upotrebe pesticida na okoliš odnosno na zdravlje. Ispitanici također podržavaju obvezujuće odredbe o IPM-u i primjenu načela predostrožnosti.  

Zabrinutost građana je podijeljena i više puta su je istaknuli znanstvenici.                                       

Velika većina ispitanika također je bila za velike tampon zone: 41,8% ispitanika odabralo je tampon zone od 1000 metara ili 3000 metara, dok se ukupno 78,8% ispitanika odlučilo za tampon od najmanje 50 metara ili više. Nevladine organizacije su se zalagale za najmanje 50-150 metara. 3 i 5 metara koje su predložili EK i zastupnici u Europskom parlamentu su preuski da bi pružili učinkovitu zaštitu građanima i bioraznolikosti, s obzirom na znanstvene dokaze o mnogo većim udaljenostima preko kojih pesticidi putuju kroz zrak i prašinu, npr.: Linhart et al. 2019. Pesticide contamination and associated risk factors at public playgrounds near intensively managed apple and wine orchards, Brühl et al. 2021. Direct pesticide exposure of insects in nature conservation areas in Germany

Države članice nisu se usuglasile o ponovnom davanju dozvole za korištenje glifosatu

Austrija, Hrvatska i Luksemburg glasale su protiv, Belgija, Bugarska, Francuska, Nizozemska, Njemačka i Malta su se suzdržale, a sve ostale zemlje članice glasale su za obnavljanje dozvole za korištenje glifosatu

Zahvaljujemo ministrici Vučković što je stala uz svoje građane koji su zatražili zabranu upotrebe glifosata.

Predstavnici zemalja članica danas nisu uspjeli donijeti odluku hoće li ponovno odobriti glifosat u EU.

Europska komisija predložila je u rujnu da se herbicid dopusti u poljoprivredi tijekom sljedećih 10 godina. Izvršna vlast EU-a revidirala je svoj prijedlog početkom listopada nakon što je nekoliko zemalja izrazilo zabrinutost zbog toksičnosti glifosata, preporučivši da se količina glifosata po hektaru ograniči te da se pojačaju mjere zaštite malih biljojeda.

Tijekom današnjeg glasovanja u Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje pod vodstvom Komisije samo je 18 zemalja glasovalo za ponovno odobrenje, što nije bilo dovoljno za postizanje kvalificirane većine potrebne za obvezujuću odluku.

Austrija, Hrvatska i Luksemburg glasovali su protiv ponovne autorizacije, no suzdržani glasovi najvećih poljoprivrednih zemalja Francuske i Njemačke zaustavili su proces odobrenja. Druge suzdržane zemlje su Belgija, Bugarska, Malta i Nizozemska.

Države članice bit će pozvane na ponovno glasovanje o prijedlogu Komisije o ponovnom odobrenju u nadolazećim tjednima u Odboru za žalbe. Očekuje se da će Komisija prilagoditi prijedlog. Ako se opet ne postigne kvalificirana većina, Komisija će sama odlučiti.

Priopćenje za javnost: Državno tužiteljstvo u Beču istražuje Monsanto i Bayer od 2019.

Bruxelles, Beč, 27. rujna 2023. – U današnjem podnesku Uredu javnog tužitelja u Beču, GLOBAL 2000 i druge organizacije članice Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) otkrile su da je konzorcij predvođen Bayerom, u svojoj prijavi za ponovno odobrenje glifosata, propustio priložiti studije koje su nepovoljne za izdavanje odobrenja, kao i podatke o kancerogenim i neurotoksičnim učincima glifosata, te o drugim učincima. Podnositelji pritužbe tvrde da je to moglo utjecati na procjenu rizika koju su provela nadležna tijela u korist ponovnog odobrenja. Podnositelji ujedno pozivaju vlade država članica Europske unije da odbiju ponovno odobrenje glifosata.

Poveznica za preuzimanje snimke konferencije

Zdravstveni rizici za trudnice i dojenčad

Uredba Europske unije o pesticidima zahtijeva od proizvođača pesticida da prijave sve studije o potencijalno štetnim učincima glifosata u svojim zahtjevima za odobrenje, uključujući studije koje su sami naručili te one iz znanstvene literature. Međutim, u Bayerovom trenutačnom zahtjevu za odobrenje nedostaje većina publikacija koje ukazuju na neurotoksičnost povezanu s glifosatom, uključujući epidemiološku studiju koja je otkrila povećani rizik pojave poremećaja iz spektra autizma kod djece čije su majke bile izložene glifosatu tijekom trudnoće ili u prvoj godini života.

Posebno zabrinjava prigovor, koji su iznijela dva švedska znanstvenika, a potvrdila EFSA, da je studija razvojne neurotoksičnosti koju je naručio član konzorcija (Syngenta) uskraćena od strane vlasti EU-a. Ova studija pokazala je značajne poremećaje ponašanja mladih štakora kada su njihove majke bile izložene glifosatu tijekom trudnoće. Znanstvenici naglašavaju da je američka Agencija za zaštitu okoliša smatrala da su se neurotoksični učinci pojavili pri dozi koju EU vlasti trenutno smatraju sigurnom. Oni također ističu da spoj glifosata koji se koristi u ovoj studiji (trimezijeva sol glifosata) više nije u upotrebi, ali upozoravaju na zaključak da soli glifosata koje trenutno kruže neće imati slične neurotoksične učinke, jer nema dodatnih studija dostavljenih vlasti EU.

Istrage protiv Bayera – Monsanta od 2019

Ova pritužba je nastavak istrage (još uvijek u tijeku) protiv Bayera, pokrenute podneskom kojeg je Državnom tužiteljstvu u Beču 17. srpnja 2019. podnio odvjetnik Josef Unterweger u ime organizacija GLOBAL 2000, PAN Europe, Generations Futures i PAN Njemačka. U podnesku su podnositelji pritužbe detaljno iznijeli svoju sumnju da je Monsanto, tijekom prethodnog procesa autorizacije, lažno prikazao ili propustio otkriti nepovoljne podatke i rezultate studija kako bi prikrio zdravstvene rizike povezane s glifosatom.

“Ova sumnja temelji se na analizi javno dostupnih dokumenata iz procesa autorizacije od strane organizacija koje prijavljuju i dokumenata iz američkih sudskih postupaka protiv Bayera/Monsanta”, objašnjava Unterweger. Kao primjer, on se poziva na interne Monsantove e-poruke (vidi: Analitički odjeljak 3.1.1, stranica 48ff) koji pokazuju kako je proizvođač glifosata naručio studiju 2002. kako bi uvjerio njemačke regulatorne vlasti da je njihova pretpostavka o dermalnoj apsorpciji glifosata previsoka, što je pak utjecalo na njihove pretpostavke o povezanim zdravstvenim rizicima. Međutim, kada je privremeno izvješće ove studije otkrilo značajno veću vrijednost za dermalnu apsorpciju glifosata nego što su pretpostavljale vlasti, Monsanto je odmah prekinuo studiju, strahujući da bi mogla “uništiti procjenu rizika Roundup”.

Prikrivanje neurotoksičnosti glifosata?

Studija neurotoksičnosti također ima značajan potencijal da „minira“ procjene rizika od glifosata. “Glifosat pokazuje štetne učinke u dozi koju vlasti trenutno smatraju sigurnom”, kaže Helmut Burtscher-Schaden, Biokemičar pri GLOBAL 2000: „Međutim, kasno podnošenje ove studije stavilo je EFSA-u u dilema. Prepozna li studiju neurotoksičnosti kao relevantnu i pouzdanu, preokrenut će prethodnu toksikološku procjenu za utjecaj na zdravlje ljudi, sa značajnim smanjenjem zdravstvenih referentnih vrijednosti za izloženost glifosatu putem hrane i tijekom primjene glifosata. Ipak, EFSA je izabrala lakši izlaz. Spomenutu studiju proglasila je neprihvatljivom i irelevantnom i dala zeleno svjetlo glifosatu. Međutim, ova odluka je nepravedna i neusklađena s mandatom EFSA-e, a to je zaštita zdravlja ljudi.”

Kao rezultat toga, prijeti nam ponovno odobrenje glifosata 12. listopada, na temelju pogrešne procjene rizika, kao rezultat zataškavanja nepovoljnih informacija iz studija proizvođača i objavljene znanstvene literature. Stoga organizacije apeliraju na europske države članice da odbiju ponovno odobrenje glifosata.

„Udruga “Zemljane staze” pisala je ministrici Vučković, obavještavajući Ministarstvo poljoprivrede o propustima napravljenim od strane EU agencija, EFSA-e i ECHA-e, tražeći da Hrvatska zauzme jasan stav o upotrebi glifosata. Ova je tvar prepoznata kao kancerogena, neurotoksična, genotoksična, te štetna za mikrobiom probavnog sustava i kao takva treba, u skladu s načelom predostrožnosti, biti zabranjena. Zahtjev za zabranu glifosata Ministrici su uputili i hrvatski građani putem peticije, te se nadamo da će želje građana Republike Hrvatske, te rezultati znanstvenih studija biti uzeti u obzir pri donošenju odluke.“, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.

Glifosat u EU do 2034?

– Opasnost za zdravlje i okoliš te kršenje volje građana

Danas je objavljen prijedlog Europske komisije za obnovu dozvole za herbicid glifosat.

VAŽNO: DETALJI ZNANSTVENOG SKUPA U EUROPSKOM PARLAMENTU 18. RUJNA 2023 – klik na link!

Prijedlaže se obnova dozvole za sljedećih 10 godina, pa ako se kvalificirana većina država članica složi, uporaba glifosata u EU bila bi dopuštena do 2033. To bi bilo u oštroj suprotnosti s voljom Europljana. Prije pet godina milijun građana službeno je zatražilo zabranu, a nedavno istraživanje IPSOS-a u 6 zemalja EU-a pokazuje da se samo 14% građana slaže s produljenjem dozvole za uporabu glifosatu. U međuvremenu, postoji ozbiljna zabrinutost oko sigurnosnih procjena Agencije EU za kemikalije ECHA i Agencije za sigurnost hrane EFSA. Vrhunski znanstvenici objasnili su ozbiljne nedostatke i nedostatke u ocjeni na raspravi u Europskom parlamentu za glifosat, proizvod formulacije MON 52276 i njegove sastojke. Naša krovna organizacija PAN Europe također je utvrdila da niz nalaza EFSA-e čini ponovno odobrenje glifosata u suprotnosti sa zakonom EU. Države članice EU-a raspravljat će o prijedlogu ovog petka i glasovati 12. listopada.

PISMO MINISTRICI VUČKOVIĆ

Anketa u šest zemalja EU: građani ne podržavaju obnovu glifosata

U nedavnoj anketi IPSOS-a u 6 zemalja EU (Danska, Francuska, Njemačka, Poljska, Rumunjska i Španjolska), građani su jasno pokazali svoje protivljenje obnovi glifosata. Samo 14% je za produljenje dozvole za upotrebu glifosata. Dvije trećine (62%) građana EU-a u tim zemljama odgovorilo je da bi korištenje glifosata trebalo zabraniti u Europi. Među 6 zemalja, Francuska je imala najveći postotak građana (70,5%) za zabranu.

Kancerogenost, genotoksičnost, neurotoksičnost

Nedavna studija stručnjaka toksikologa otkrila je da je ECHA odbacila važne nalaze o kancerogenosti i zanemarila dokaze da glifosat izaziva oksidativni stres, priznati mehanizam koji može dovesti do raka. EFSA se u svojim zaključcima pogrešno oslonila na ECHA-inu klasifikaciju glifosata kao ‘nekarcinogenog’. Ovo je kritičan propust jer bi prihvaćanje ovih znanstvenih dokaza neizbježno dovelo do zaključka da se odobrenje za glifosat ne može produžiti prema zakonu EU-a.

Ovotjedni sastanak stručnjaka u Europskom parlamentu otkrio je da postoji još nekoliko važnih nedostataka u radu ECHA-e i EFSA-e. Genotoksičnost, kancerogenost, neurotoksičnost, oštećenje crijevnog mikrobioma i mnogi vrlo štetni učinci na tlo, vodu i bioraznolikost nisu pravilno procijenjeni. To je djelomično zbog zastarjelog i vrlo pristranog pristupa provedbi smjernica koje se koriste u tim procjenama i prilagođene industriji. Pregled najnovije neovisne znanosti daje sasvim drugačiju sliku štete koju nanose glifosat i njegove formulacije. Profesor Michael Antoniou s Kings Collegea u Londonu pozvao je regulatore da saslušaju dokaze koje prilaže neovisna znanost.

Agencije EU također obmanjuju javnost jer podnositelji zahtjeva nisu temeljito procijenili toksičnost cijelog proizvoda (reprezentativne formulacije). Postoje praznine u podacima za određene sastojke, a drugi su potencijalno kancerogeni, dok recenzirane studije pokazuju da formulacija koja se koristi u Europi (MON 52276) uzrokuje niz štetnih učinaka u ispitivanjima na životinjama. Stoga je ponovno odobrenje glifosata kršenje zakona EU i sudske prakse prema kojoj se pesticid može odobriti samo ako se dokaže da ne uzrokuje kancerogenost ili dugotrajnu toksičnost. (Sažetak uskoro dostupan na web stranici PAN Europe)

Prijedlog Komisije

Predloženo razdoblje odobrenja je 10 godina umjesto izvornih 15 godina koje su tražili proizvođači, pri čemu se ne dopušta uporaba za sušenje prije žetve. Uporaba za sušenje prije berbe opasna je i zastarjela uporaba, već je ograničena u nekoliko zemalja EU-a. Tu praksu je odavno trebalo zabraniti za sve herbicide, pa ovo i nije baš neki ustupak.

Dozvola na 10 godina bila bi katastrofa za ljudsko zdravlje i okoliš.

Općenito, prijedlog uključuje nekoliko pravno neobvezujućih prijedloga državama članicama, koje sigurno neće uspjeti osigurati visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i bioraznolikosti, kako to zahtijeva zakon EU.

Rezultati ispitivanja: Europski građani podržavaju EU zabranu glifosata

Što europski građani misle o upotrebi pesticida, i točnije: što misle o glifosatu? Zamolili smo IPSOS da provede online reprezentativno ispitivanje javnog mnijenja u šest zemalja: Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Španjolskoj. Rezultati potpune ankete bit će predstavljeni kasnije u rujnu. Izdvojili smo pitanje o glifosatu jer je obnova najkorištenijeg europskog herbicida tema žestoke rasprave i o njemu će se raspravljati na Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje (SCoPAFF) Vijeća EU-a 15. rujna, a glasovanje se očekuje u listopadu.

Ispitanicima je postavljeno sljedeće pitanje:
“Jedan od najčešće korištenih pesticida u EU zove se glifosat (npr. Roundup). Stručnjaci se trenutno ne slažu oko zdravstvenih rizika povezanih s glifosatom. Jedno javno tijelo klasificiralo je glifosat kao “vjerojatno kancerogen” (tj. da može izazvati rak kod ljudi). Drugo javno tijelo klasificiralo je glifosat kao “vjerojatno nije kancerogen”.
S obzirom na ova različita mišljenja, što je od sljedećeg najbliže vašem vlastitom stavu?”

• Korištenje glifosata treba i dalje biti dopušteno u EU
• Korištenje glifosata treba zabraniti u EU

U 6 država članica EU-a obuhvaćenih ovvim ispitivanjem, istraživanje je pokazalo da blizu dvije trećine (62%) ispitanika vjeruje da bi se uporaba glifosata trebala zabraniti u EU-u, dok 14% građana vjeruje da bi uporaba glifosata trebala i nadalje biti dozvoljena u EU. Gotovo 1 od 4 ispitanika (24%) nije izrazio mišljenje o pitanju upotrebe glifosata.

Ako pogledamo pojedinačne zemlje vidimo sljedeću sliku:
Manje od dvoje od deset ispitanika u šest ispitanih zemalja slaže se da bi uporaba glifosata i dalje trebala biti dopuštena u EU.


Između pet i sedam od deset ispitanika u šest ispitanih zemalja slaže se da bi upotrebu glifosata trebalo zabraniti u EU
.

Postupak obnove glifosata

EU autorizacija glifosata završava u prosincu 2023. Proizvođači su zatražili obnovu. EFSA je 6. srpnja 2023. izdala svoj dugo očekivani Zaključak o procjeni utjecaja glifosata na zdravlje ljudi, životinja i okoliš. Europska agencija za sigurnost hrane istaknula je da su još nedovršene: procjena potencijalne genotoksičnosti nečistoća, procjena rizika za potrošače i procjena rizika za vodene biljke. Međutim, unatoč prazninama u podacima koje je utvrdila EFSA, Agencija izjavljuje da nema “kritičnih područja zabrinutosti” za zdravlje ljudi, životinja i okoliša u vezi s uporabom glifosata u poljoprivredi. Zaključci EFSA-e razbjesnili su organizacije civilnog društva, koje osuđuju političku odluku da se odgovornost prebaci na Komisiju i države članice.

Europska komisija je temeljem mišljenja EFSA-e predložila obnovu. Slijede rasprave između predstavnika država članica EU-a u SCoPAFF odboru kako bi se postigao dogovor i glasovalo o prijedlogu Komisije. Prva rasprava održat će se 15. rujna.
Ako tijekom glasovanja kvalificirana većina država članica podrži prijedlog, odobrenje za obnovu bit će odobreno. Ako je postignuta jednsotavna većina, Europska komisija ga može uputiti Odboru za žalbe.

Kraj ove toksične priče

U 2017. više od milijun europskih građana zahtijevalo je zabranu glifosata u okviru Europske građanske inicijative. Umjesto zabrane, dopušteno je masovno korištenje otrovne tvari tijekom sljedećih 5 godina, čćime je omogućeno ugrožavanje našeg zdravlja, trovanje voda i tla i desetkovanje bioraznolikosti. Rečeno nam je da su te godine bile potrebne za postupno ukidanje glifosata. Vrijeme je isteklo i sada je došlo vrijeme da se jednom zauvijek završi ova toksična priča.


O IPSOS-u i anketi

IPSOS – Institut Public de Sondage d’Opinion Secteur) je multinacionalna tvrtka za istraživanje tržišta i savjetovanje sa sjedištem u Parizu, Francuska. Ipsos je jedna od tri najveće svjetske tvrtke za istraživanje tržišta i savjetovanje te trenutno jedina tako velika globalna tvrtka kojom prvenstveno upravljaju istraživači. Sa sjedištem u Parizu, ima preko 19.000 zaposlenika u 90 zemalja.

Istraživanje je provedeno između 3. i 10. kolovoza 2023. u šest država članica EU-a: Francuskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Poljskoj, Španjolskoj i Danskoj. U svakoj su zemlji ciljana populacija bile odrasle osobe u dobi od 18 i više godina, a ciljana veličina uzorka bila je 1000 po zemlji. Ukupno je obavljeno 6059 intervjua u šest zemalja.

Anketa je provedena uporabom računalno potpomognutog web intervjuiranja (CAWI) ili online metodologije, s uzorkom izvučenim iz Ipsosovih nevjerojatnih/dobrovoljnih mrežnih pristupnih ploča. Potencijalni ispitanici odabrani su slučajnim odabirom, uz primijenjene kvote kako bi se osigurao reprezentativan uzorak. Kvotno uzorkovanje ima za cilj predstaviti glavne karakteristike populacije od interesa uzorkovanjem proporcionalne količine svake od njih. Za ovaj projekt postavljene su kvote i praćen je profil uzorka u nastajanju u smislu spola, dobi i regije (bez međusobnog povezivanja), na temelju najnovijih dostupnih statistika stanovništva.

Kako bi se osigurao homogeni pristup u svim zemljama i smanjile potencijalne pogreške, programiranje upitnika, čišćenje podataka i analiza bili su potpuno centralizirani. Korektivni ponderi nakon ankete primijenjeni su na podatke na sljedeći način: 1) ponderi “u zemlji” ili nacionalni ponderi primijenjeni su za svaku zemlju u kojoj je provedeno istraživanje, na temelju spola, dobne skupine i geografske regije; 2) ponderi između zemalja izračunati su kako bi se omogućilo dobivanje procjena za cijeli uzorak i za bilo koju kombinaciju zemalja tako da bi ponderirana veličina uzorka za svaku zemlju bila proporcionalna veličini njezinog prihvatljivog stanovništva.