Rasprostranjena kontaminacija vode nereguliranom “Vječnom kemikalijom”

Organizacije Global 2000, Pesticide Action Network Europe i Zemljane staze razotkrivaju ekološki i politički skandal u svom novom izvješću

Zagreb – Beč – Brisel, 27. svibnja 2024 – Testiranje 23 uzorka površinskih i 6 uzoraka podzemnih voda iz deset zemalja EU otkrilo je alarmantne razine malo poznate i uglavnom neregulirane ‘vječne kemikalije’ TFA – trifluorooctene kiseline.

TFA je poznati proizvod razgradnje PFAS pesticida, F-plinova i drugih PFAS spojeva. Novo izvješće otkriva da su koncentracije, uključujući poznata žarišta, u prosjeku iznosile 1180 nanograma po litri (ng/l), 70 puta više od prosječne koncentracije svih ostalih ispitivanih PFAS spojeva zajedno (17,5 ng/l).  U 23 od 29 uzoraka vode (79%) koncentracije TFA premašile su predloženo ograničenje EU direktive o vodi za piće za sve PFAS zajedno. Nijedan od ostalih analiziranih PFAS nije premašio odgovarajuće granične vrijednosti. Onečišćenje nije povezano s industrijskim žarištima, prisutno je posvuda, a izrazito visoke koncentracije nalazimo u poljoprivrednim područjima.

Snimku konferencije pogledajte ovdje: https://www.facebook.com/zemljanestaze/videos/462377436471836

Izvješće preuzmite ovdje:

“Visoke razine TFA mogu se pronaći daleko od industrijskih regija. Naši podaci daju alarmantnu sliku široko rasprostranjene kontaminacije vode malo poznatom, ali vrlo postojanom i vrlo pokretljivom ‘vječnom kemikalijom’. Usporedivo visoke koncentracije istaknutijih PFAS-a obično se susreću samo na žarištima kontaminacije”, kaže Helmut Burtscher-Schaden iz austrijske organizacije Global 2000. „Problem PFAS-a, koji je prije 25 godina bio poznat prvenstveno kao problem visoko kontaminiranih, ali lokalno ograničenih žarišta, sada je zahvatio sva vodna tijela.”

Koliko znamo, većina od 27 zemalja EU ne prati razine TFA u površinskim, podzemnim vodama ili pitkoj vodi, niti su takvi podaci javno dostupni. Značajne iznimke uključuju Njemačku, Belgiju, Dansku, Nizozemsku, Norvešku i Švedsku.

“TFA je otkrivena u značajnoj količini u vodi uzetoj iz rijeke Save, nizvodno od Zagreba. Pretpostavljamo da je koncentracija ovog spoja značajno viša u poljoprivrednim područjima.
Zabrinjavajuća je činjenica da testiranje vode na sadržaj ovih spojeva nismo mogli napraviti u Hrvatskoj jer nismo uspjeli naći laboratorij koji provodi ovakva testiranja, već su uzorci slani u laboratorij u Njemačkoj.”, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.

Dvostruki neuspjeh nadležnih tijela i zakonodavstva

Njemačka agencija za okoliš UBA nedavno je identificirala PFAS pesticide kao vjerojatan glavni izvor kontaminacije vode s TFA. Uredba EU o pesticidima zahtijeva da se pesticidi odobre samo ako njihove aktivne tvari i “relevantni metaboliti” (= produkti razgradnje) ne prelaze koncentracije od 100 nanograma po litri (ng/l) u podzemnim vodama. Činjenica da svi uzorci vode daleko premašuju ovu granicu, a ipak PFAS pesticidi ostaju odobreni, može se pratiti do kobne odluke EFSA-e prije više od 20 godina. EFSA je 2003. godine zaključila da se TFA smatra ‘nerelevantnim metabolitom’, čime je izuzeta od svih obveza i ograničenja nadziranja.

“Katastrofalna odluka EFSA-e da zanemari kontaminaciju podzemnih voda s TFA, osigurala je tržište proizvođačima PFAS pesticida i postavila temelje za ono što je nedvojbeno najveće i najprožimajuće zagađenje europskih površinskih i podzemnih voda kemikalijom koju je napravio čovjek u povijesti”, kaže Salomé Roynel, službenica za politiku u PAN Europe.

Međutim, Okvirna direktiva o vodama EU također je trebala spriječiti ovu kontaminaciju. Posebno se zabranjuje kemijsko onečišćenje voda halogeniranim organskim spojevima, koji uključuju TFA (i sve druge PFAS). Članak 4. izričito zahtijeva od država članica da „poduzmu mjere potrebne za preokret bilo kakvog značajnog i trajnog trenda rasta koncentracije bilo koje onečišćujuće tvari koja je posljedica utjecaja ljudske aktivnosti”. Te “nužne mjere” koje zahtijeva zakon nedvojbeno su trebale uključivati zabranu PFAS pesticida i druge skupine PFAS spojeva, takozvanih F-plinova, koji u tisućama tona ulaze u atmosferu iz industrijskih rashladnih sredstava, a zatim ulaze u globalni ciklus vode kao TFA putem kiše.

Iako je TFA postojani krajnji proizvod procijenjenih 2000 PFAS spojeva, malo je istraživanja o njegovoj toksičnosti za okoliš i ljude. Razlog tome je također činjenica da se “industrija za proizvodnju PFAS kemikalija jako potrudila prikazati TFA kao bezopasnu malu molekulu koja se u svojoj opasnosti ne bi trebala uspoređivati s drugim istaknutijim PFAS spojevima”, objašnjava Dr. Pauline Cervan, toksikologinja iz francuske organizacije Générations Futures. „Međutim, ovaj narativ je nedavno bio snažno uzdrman, ironično, studijom koju je naručila sama industrija, u kojoj je TFA uzrokovala ozbiljne malformacije oka kod beba kunića. Posljednjih su godina europske i američke vlasti opetovano revidirale svoje procjene toksičnosti nekih relativno dobro proučenih PFAS spojeva i postavile ograničenja u jednoznamenkastom rasponu nanograma. Možemo se samo nadati da se TFA na kraju neće pokazati jednako toksičnom.”

Prema  EU Uredbi o pesticidima i Okvirnoj direktivi o vodama, ispunjeni su svi uvjeti za zakonsko uvođenje mjera za smanjenje onečišćenja. Inertnost EU vlada i snažan utjecaj industrije, omogućili su vjerojatno najveće sustavno onečišćenje naše vode kemikalijom koju je napravio čovjek. “, rekla je Tara Glaser, volonterka udruge Zemljane staze.

„Opseg otkrivene kontaminacije TFA zahtijeva brzu i odlučnu akciju, uključujući (i) brzu zabranu PFAS pesticida, (ii) provedbu općeg ograničenja PFAS spojeva prema Uredbi o kemikalijama REACH, (iii) sustavnu klasifikaciju TFA kao “relevantni metabolit” prema uredbi EU o pesticidima i kao “prioritetna tvar” prema Okvirnoj direktivi o vodama, i (iv) obveze praćenja i ograničenja za TFA”, zahtijevaju PAN Europe i udruga Zemljane staze .