Reakcija na kompromisno poglavlje o IPM-u švedskog predsjedništva Vijeća EU u Uredbi o održivoj uporabi pesticida (SUR)

Pisali smo ministrici Vučković, ministru Filipoviću, ministru Berošu, stalnom predstavništvu RH pri EU sa zamolbom da očuvaju obveznu integriranu zaštitu bilja u nacrtu Uredbe o održivoj uporabi SZB.

Poštovani,

pišemo Vam kako bismo izrazili zabrinutost u vezi s kompromisnim poglavljem švedskog predsjedništva o Uredbi o održivoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja (SUR).

Otkazivanjem obveze provođenja mjera integrirane zaštite bilja (poznatije pod akronimom “IPM”, za Integrated Pest Management, na engleskom jeziku), predsjedništvo uklanja srž prijedloga SUR-a od Europske komisije. Praćenje pravila IPM-a specifičnih za usjeve koja su učinkovita i provediva za najmanje 90% korištene poljoprivredne površine sama je bit ove Uredbe i preduvjet da dovede do učinkovitih promjena.

Švedski premijer Ulf Kristersson izjavio je na početku švedskog predsjedanja da je “zelenija, sigurnija i slobodnija Europa temelj naših prioriteta”, pri čemu je zelena tranzicija jedan od proglašenih prioriteta švedskog predsjedništva.

Bez obveznih IPM mjera i provedivih pravila specifičnih za usjeve, neće biti smanjenja pesticida niti prijelaza na održive i zdrave sustave poljoprivrede. Poljoprivrednici će ostati ovisni o agrokemijskoj industriji, a naši sustavi uzgoja usjeva ostat će vrlo osjetljivi na napade štetnika i ekstremne vremenske prilike. Nedostatak provedbe IPM-a od objave Direktive o održivoj uporabi pesticida (2009.) pokazuje da bez obvezujućih pravila smanjenje upotrebe pesticida nije moguće. Slabosti direktive i nedostatak ambicioznosti Nacionalnih akcijskih planova (NAP) istaknuti su u brojnim analizama tijela EU1. Sva izvješća ukazuju na nedostatak obveznih ciljeva IPM-a i smanjenja pesticida kao glavni razlog neuspjeha ove direktive.

Točan cilj prijedloga SUR-a bio je riješiti očigledan nedostatak provedbe IPM-a, s obzirom na hitnost rješavanja zdravstvenih učinaka povezanih s upotrebom pesticida, potrebu za prelaskom na otporne sustave proizvodnje hrane i obnovu usluga ekosustava o kojima ovise. Znanost pokazuje da su prijelaz na održive prehrambene sustave prihvatljive prirodi i obnova ekosustava preduvjeti za dugoročnu sigurnost hrane. U prosincu 2022. više od 700 znanstvenika potpisalo je pismo izražavajući zabrinutost zbog nastojanja nekih lobističkih skupina da odgode i oslabe odredbe SUR-a. Kako navode u svom pismu, “nedostatak obvezujućih ciljeva je upravo razlog zašto je ulaganje u IPM zaostalo od usvajanja Direktive o pesticidima iz 2009. godine”.

Posljedice i troškovi nebavljenja zdravstvenim učincima, degradacijom okoliša i smanjenjem velikog broja oprašivača i drugih insekata daleko premašuju sve predviđene troškove smanjenja pesticida i obnove prirode. Nedavna studija njemačke Agencije za okoliš pokazala je da je godišnji trošak gubitka bioraznolikosti zbog intenzivne poljoprivrede samo u ovoj zemlji iznosio 50 milijardi eura, daleko premašujući potencijalne ekonomske troškove provedbe zakonodavstva potrebnog za zaštitu i obnovu bioraznolikosti. Druga studija procjenjuje da društveni troškovi upotrebe pesticida u Francuskoj predstavljaju više od 10% godišnjeg proračuna francuskog Ministarstva poljoprivrede i prehrane za 2017. godinu.

Uspostavljanje sustava za pomoć poljoprivrednicima u smanjenju uporabe pesticida i rizika povezanih s njom, kroz provedbu IPM-a, uz tehničku potporu država članica, neophodna je kako bi se ova tranzicija ostvarila. Stvaranje pravno obvezujućeg okvira potrebno je kako bi se stvorili jednaki uvjeti i osiguralo da sve države članice ispune svoju ulogu u jamčenju održive budućnosti za svoje poljoprivrednike, istovremeno smanjujući upotrebu sintetičkih pesticida i štiteći zdravlje ne samo poljoprivrednika, već i drugih građana, kao i okoliš.

Konačno, sve više sintetičkih pesticida se zabranjuje zbog njihove pretjerane toksičnosti za zdravlje i okoliš, te će poljoprivrednici svakako morati koristiti IPM – je će se broj odobrenih sintetičkih pesticida i nadalje smanjivati. Predlažući da IPM ne bude obvezan, bez obveznih posebnih pravila za usjeve, švedsko predsjedništvo demotivira poljoprivrednike da se postupno prilagode smanjenju upotrebe sintetičkih pesticida.

Molimo vas da preuzmete svoje odgovornosti i uključite se u donošenje odluka na temelju tehničkih i znanstvenih dokaza, u interesu ovih i budućih generacija.

Srdačan pozdrav,

Tara Glaser, mag. ing. agr.
Zemljane staze

1 Reference:

Report on the SUD of the European Commission (2020)

Report on the SUD of the European Court of Auditors (2020)

1 Implementation assessment on SUD by the European Parliamentary Research Service (2020)