Pesticidi

Pesticidi su kemijska sredstva za uništavanje tzv. štetnika – neželjenog bilja i kukaca i životinja koje se hrane biljkama koje uzgajamo.

Varaždin

Smatra se da se korištenjem pesticida povećava isplativost proizvodnje hrane povećanjem prinosa, no, realnost je drugačija.
Naime, upotrebom pesticida narušava se prirodna plodnost tla, ubijanjem mikroorganizama i malih i velikih životinja o koje svojim življenjem, metaboličkim produktima i raspadanjem nakon umiranja daju tlu potrebna hranjiva te održavaju strukturu tla koje je neophodna za uzgoj zdravih biljaka.

Uklanjanjem neželjenog bilja, tzv. korova, uistinu mičemo biljke koje su zauzimale prostor na zemlji na kojoj su posijani ili zasađeni željeni usjevi, no pokazalo se da te biljke i nisu tako štetne kako smatramo, naprotiv., tzv. korov može biti vrlo koristan.

Nadalje, ubijanjem jedne vrste kukaca koji, primjerice, grickaju lišće, uklanjamo i sve ostale vrste kukaca koji su korisni, možda su baš i predatori koji se hrane tim neželjenim kukcima.
Šteta koju činimo upotrebom pesticida nije ni jednokratna ni lokalizirana.
Primjenom pesticida započinjemo dugačak lanac koji seže u tlo, vodu, zrak, do biljaka i životinja kojima uopće nije namijenjen, te na kraju i do naših tanjura.
Neki pesticidi su perzistentni pa se rezidue nalaze u tlu i godinama nakon primjene, neki su bioakumulativni, a neki su i vrlo migrativni pa se rezidue mogu naći i na mjestima vrlo udaljenim od mjesta primjene.

Brojne su posljedice upotrebe pesticida na ljudski organizam. Oni su kancerogeni, uzrokuju non-hodgkin limfom, utječu na reproduktivno zdravlje – danas mnogo parova ima problema sa začećem, a da ne znaju razloge – pesticidi bi mogli biti uzrok, nadalje, uzrokuju bolove u trbuhu, pretilost, dijabetes, alergije, neurološke probleme, agitiranost, astmu, parkinsonovu bolest, te brojne druge bolesti i poremećaje. Najviše su pogođeni djeca i trudnice, odnosno fetusi, a zbog intenzivnog razvoja koji može rezultirati poremećajima upravo zbog prisutnosti pesticida u hrani i okolišu.

Svi smo izravno ili neizravno izloženi štetnom djelovanju pesticida. Najviše poljoprivredni radnici i njihove obitelji, zatim potrošači pesticidima tretiranih proizvoda, ali i svi ostali koji ne mogu izbjeći tragove pesticida u zraku, vodi i tlu.

Primjenom ekološki prihvatljivih agrotehničkih mjera, uvošenjem permakulturalnog načina uzgoja bilja, te smanjenjem upotrebe industrijski prerađene hrane životinjskog porijekla osiguravamo zdravu budućnost nama i našoj djeci.