Za koga rade Europske institucije?

Europska komisija je obnovila odobrenje za korištenje glifosata, čime je prekršen zakon EU o pesticidima, prema kojem bi zdravlje i okoliš trebali biti na prvom mjestu. U slučaju sumnje, mora se pozvati na načelo predostrožnosti.
Dostupan je niz alarmantnih dokaza koji naglašavaju rizike od raka povezane s glifosatom, neurotoksičnost, negativan utjecaj na mikrobiom u crijevima, kao i mnoštvo negativnih učinaka na okoliš – pčele, vodeni organizmi, mikro- i makrobiom tla, svi su podložni negativnim učincima glifosata.

Nedavna anketa koju je provela agencija IPSOS obuhvatila je šest reprezentativnih zemalja EU-a pokazuje da samo 14% građana podržava produljenu upotrebu glifosata. Za razliku od toga, gotovo dvije trećine (62%) ispitanika je za zabranu glifosata.

Također, brojne organizacije civilnog društva poslale su otvoreno pismo predsjednici Europske komisije Von der Leyen, pozivajući je da nešto poduzme, no glifosat je unatoč tome dobio dozvolu za sljedećih 10 godina.
U Belgiji i Nizozemskoj gotovo 300 znanstvenika, uključujući preko 100 sveučilišnih profesora, zatražilo je od svojih ministara da nezavisnu znanost shvate ozbiljno.

U listopadu ove godine, nova studija objavila je revolucionarne podatke o tome kako su niske razine herbicida glifosata – za koje se prije smatralo da su sigurni – uzrokovale slučajeve leukemije kod štakora (u ranoj dobi!), nakon izloženosti. Studija, poznata kao ‘Globalna studija glifosata’, rezultat je međunarodne suradnje koja uključuje više neovisnih institucija, a koordinirao ju je Institut Ramazzini u Italiji.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u svojim je zaključcima identificirala nekoliko praznina u podacima i problema koji su trebali rezultirati povlačenjem odobrenja.