NGT bilje: Zajednička izjava nevladinih organizacija za znanstveno utemeljenu procjenu rizika

Upozorenje: belgijska vlada želi požuriti s radikalnom deregulacijom

25. lipnja 2024.

Danas je objavljena zajednička izjava nevladinih organizacija koju je potpisala i udruga Zemljane staze, u kojoj se poziva na robusnu i znanstveno utemeljenu regulativu za biljke dobivene novim genetskim inženjeringom (New Genomic Techniques – NGT). Organizacije pozivaju zemlje članice EU da odbace prijedlog deregulacije NGT biljaka koji je predložila belgijska vlada. Očekuje se da će države članice glasovati sutra, malo prije kraja belgijskog predsjedanja Vijećem.

Nevladine udruge zahtijevaju da regulacija NGT biljaka i u budućnosti zahtijeva procjenu rizika u svakom slučaju. Potrebno je omogućiti nadzor i praćenje za sve biljke nakon što su uvedene na tržište te odvojiti uzgoj i proizvodnju hrane na način da se zaštite proizvođači koji koriste tradicionalne ne-GMO metode. Uredba bi također trebala predvidjeti odobravanje, praćenje i označavanje konačnih proizvoda.

Prema priopćenju, prijedlozi koje su iznijeli belgijska vlada, Europska komisija ili Europski parlament ne postižu taj cilj. Stoga nevladine udruge zahtijevaju da države članice EU sada razmotre prijedlog francuskog nadležnog tijela ANSES.

Prijedlog ANSES-a previđa “stablo odlučivanja” koje funkcionira unutar trenutne regulative o GMO-u i omogućuje prilagodbu procesa odobravanja i nadzora razvoju NGT biljaka. Prema ovom prijedlogu, procjena rizika “korak po korak” može se koristiti za stvarno ubrzanje donošenja odluka: započinje s uobičajenim prvim koracima procjene rizika, molekularnom karakterizacijom i sastavom biljke. U isto vrijeme, stablo odlučivanja može odgovarati cilju Komisije da prilagodi postupak odobravanja za različite razine rizika. Nadalje, uredba bi omogućila donositelju političkih odluka da nadgledaju i prate opseg ispuštanja u okoliš. Osim toga, podržali bi se transparentnost, suživot i izbor potrošača.

Ukratko, organizacije podržavaju prijedlog ANSES-a koji uključuje prilagodbu postojeće regulative specifičnostima NGT-a, bez dovođenja u opasnost prednosti postojećeg pravnog okvira.

Testbiotech upozorava da bi prijedlog koji je predložila belgijska vlada čak rezultirao mnogo radikalnijom deregulacijom NGT-a u usporedbi s izvornim tekstom Komisije. To bi drastično povećalo broj dopuštenih genetskih izmjena u NGT biljkama bez potrebe za procjenom rizika. Na primjer, u slučaju pšenice koja nasljeđuje 6 ili 8 kompleta kromosoma, bilo bi dopušteno do 120 ili 240 genetskih promjena umjesto 20 (kako je prvotno predložila Komisija). S druge strane, u slučaju NGT pšenice sa smanjenim sadržajem glutena s 35 genetskih promjena, Europska agencija za hranu i hranu za životinje EFSA došla je do zaključka da veliki broj mutacija daleko premašuje bilo koju biljku koja je prethodno procijenjena i zahtijeva nove pristupe u procjeni rizika .

Testbiotech smatra da ni 20 ni 240 genetskih promjena nisu čvrsta osnova za donošenje bilo kakvih zaključaka o sigurnosti. Umjesto toga, u svakom slučaju, tvrtka mora dostaviti podatke za procjenu rizika korak po korak.