Osporavanje odluke Europske komisije o produljenju dozvole za upotrebu glifosata od strane nevladinih udruga

Konzorcij šest nevladinih organizacija – PAN Europe, ClientEarth (EU), Générations Futures (Francuska), GLOBAL 2000 (Austrija), PAN Njemačka i PAN Nizozemska – službeno je pokrenuo pravni spor protiv nedavne odluke Europske komisije o ponovnom odobrenju glifosata . Nakon što su proveli detaljnu provjeru procesa ponovnog odobrenja glifosata i identificirali nekoliko kritičnih nedostataka, nevladine organizacije su podnijele zahtjev za internu reviziju Povjerenstvu, označavajući prvi korak u ovoj pravnoj borbi.

“Krovna organizacija udruge Zemljane staze, zajedno s partnerskim organizacijama osporavaju ispravnost odluke Europska komisije o produljenju dozvole za upotrebu glifosata.”, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze.
“Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za kemikalije (ECHA) ignorirale su brojne dokaze o štetnosti glifosata za zdravlje ljudi, kao i za okoliš, čime su stavili interese industrije ispred dobrobiti građana. Ova je odluka nedemokratska, i kao takva neprihvatljiva, stoga je bilo nužno reagirati na ovo brutalno kršenje zakona Europske unije.”, nastavila je Svrtan.

Europska komisija ponovno je odobrila glifosat na 10 godina unatoč impresivnom broju znanstvenih dokaza koji ukazuju na njegovu toksičnost za ljudsko zdravlje i okoliš.

Angeliki Lyssimachou, voditeljica odjela za znanost i politiku u PAN Europe, rekla je: ‘Užasnuti smo nevjerojatnim brojem kršenja zakona EU-a. EFSA i ECHA nisu Komisiji ispravno priopćile znanstvene dokaze o važnoj toksičnosti glifosata za zdravlje i okoliš. Poljoprivrednici su prve žrtve ove odluke. Komisija je ponovno odobrila glifosat unatoč dostupnim informacijama o njegovoj toksičnosti i brojnim nedostacima u podacima. To je trebalo voditi do zabrane. “

Pauline Cervan, toksikologinja u Générations Futures rekla je: “Vlasti su sustavno odbacivale sve podatke iz neovisne znanstvene literature, temeljeći svoju procjenu isključivo na podacima koje su dostavili proizvođači. Osim toga, čini se da još uvijek nedostaju neke ključne studije za različita područja procjene, što je trebalo navesti Komisiju da ne prihvati dosje na temelju nepotpunosti”.

Helmut Burtscher-Schaden, biokemičar na GLOBAL 2000, dodaje: “S obzirom na dokaze otkrivene u američkim sudskim slučajevima o nastojanjima Monsanta da utječe na prethodne procedure odobrenja EU-a, očekivali bismo da će vlasti ovog puta posebno pomno ispitati studije proizvođača glifosata. Međutim, vlasti su ponovile zaključke prethodnih postupaka odobrenja na doslovnim kopiranjem podataka – čak i kada su se argumenti temeljili na zastarjelim studijama proizvođača koje se sada općenito smatraju neprihvatljivima.”

Margriet Mantingh, predsjednica PAN Nizozemske rekla je: „EFSA-ina procjena rizika od glifosata zanemaruje moguće učinke na razvoj Parkinsonove bolesti i poremećaja iz autističnog spektra kod djece, dok istraživanje neovisnih znanstvenika ukazuje na mogući učinak. Vrlo smo zabrinuti što Komisija ne štiti svoje građane na odgovarajući način. Stoga zahtijevamo od Komisije da primijeni načelo predostrožnosti i povuče odobrenje za glifosat.”

Peter Clausing, toksikolog u PAN-u Njemačka, rekao je: “Ne poštujući vlastite smjernice i zahtjeve, vlasti EU su iskrivile dokaze o kancerogenim učincima glifosata kako bi došli do lažnog zaključka da aktivna tvar nije kancerogena.

Viša odvjetnica ClientEarth-a Juliette Delarue rekla je: “Glifosat je opasna tvar – ponovnim odobrenjem Komisija je napravila očitu pogrešku pred zakonom i neovisnom i pouzdanom znanošću. Osim toga, ugovori EU-a zahtijevaju od Komisije da djeluje oprezno kako bi spriječila štetu ljudima i prirodi. Naš izazov traži od Komisije da konačno obrati pažnju na znanost i povuče svoje odobrenje.”

Popratne informacije:

U jesen 2023. Europska komisija predložila je ponovno odobrenje glifosata na 10 godina. Nakon 2 kruga glasovanja među državama članicama Komisija nije uspjela dobiti kvalificiranu većinu. U drugom glasovanju samo su države članice koje predstavljaju 42% stanovništva EU-a podržale ovaj prijedlog, no Komisija je ipak odlučila krenuti naprijed i nametnuti ponovno odobrenje glifosata.

Zahvaljujući reformi zakona o pristupu pravosuđu iz 2021., nevladine organizacije i pojedinci sada imaju mogućnost osporiti većinu odluka EU-a kojima se krši zakon o zaštiti okoliša na Sudu EU-a. Nevladine udruge poslale su Komisiji „Zahtjev za unutarnju reviziju“, u kojem su od Komisije zatražile povlačenje uredbe o ponovnom odobrenju glifosata. Komisija sada ima 22 tjedna za odgovor. Ako nevladine udruge smatraju da odgovor Komisije još uvijek ne rješava problem povrede zakona, mogu osporiti odgovor pred Sudom Europske unije.

Pravni argumenti – gdje je pala Komisija?

Sljedeći nalazi temelj su argumenata nevladinih organizacija:

Odabir industriji prihvatljivih studija
Stručnjaci su otkrili da je industrija dostavila nepotpune dosjee u nekoliko područja procjene rizika. To nije u skladu sa zakonom, pa su regulatori trebali odbaciti njihov dosje. U nekim su slučajevima pružili važne studije toksičnosti u vrlo kasnoj fazi, onemogućivši time regulatore da ih pravilno procijene. Propustivši zatražiti od aktera u industriji da dostave dodatnu, sveobuhvatniju dokumentaciju, regulatori su na kraju izradili nepotpunu procjenu rizika.

Osim toga, nevladine organizacije utvrdile su da procjena EU-a sustavno odbacuje studije koje ne dolaze od strane industrije. Njihov sustavni pristup omogućuje im da zanemare glavna znanstvena otkrića iz akademske zajednice, koja često daju bolji uvid u toksičnost pesticida, budući da su regulatorne studije često manje osjetljive.

Rizik od raka
Nova znanstvena otkrića ponovno potvrđuju da je glifosat kancerogen.
Prethodno su stručnjaci nevladinih organizacija već utvrdili da ECHA Europskoj komisiji nije predstavila procjenu kancerogenosti provedenu u skladu s vlastitim pravilima, što je rezultiralo nerazvrstavanjem glifosata u kategoriju ‘Karcinogen 1B’, što bi dovelo do zabrane glifosata.

Na primjer, nova znanstvena studija renomiranog instituta Ramazzini potvrdila je da dugotrajna izloženost štakora navodno prihvatljivim dozama reprezentativne formulacije može dovesti do razvoja raka krvi. Rak krvi (ne-Hodgkinov limfom) glavni je razlog zbog kojeg tužitelji tuže Monsanto/Bayer u SAD-u.

Genotoksičnost prikazana u neindustrijskim studijama
Procjena ECHA-e o genotoksičnosti iz 2021. nije dokazala da glifosat nije genotoksičan, dok neindustrijske studije temeljene na najosjetljivijim testovima pokazuju da je herbicid zapravo genotoksičan. Procjena se još uvijek temelji na starim industrijskim studijama koje su manje osjetljive, a za mnoge se pokazalo da su nepouzdane s metodološkog gledišta. Nadležna tijela nisu zatražila nove studije za procjenu genotoksičnosti, a mnogi od skandala s dosjeima iz industrije identificirani u procjeni iz 2017. još uvijek postoje. Najnovija neovisna znanstvena literatura koja ukazuje na genotoksični potencijal glifosata za određene organe odbačena je iz procjene. Industrijske studije koje pokazuju da glifosat može uzrokovati oštećenje kromosoma na DNK lezijama proglašene su “podržavajućim/dodatnim ili neprihvatljivim” umjesto “prihvatljivim”. To znači da nisu shvaćeni dovoljno ozbiljno da bi imali utjecaj na ukupnu procjenu genotoksičnosti glifosata.

Neurotoksičnost nije ispravno procijenjena
Potencijal glifosata za oštećenje mozga i živčanog sustava nije pravilno procijenjen. Sve navedene industrijske studije temelje se na akutnoj ili kratkotrajnoj toksičnosti kod odraslih i neprikladne su za procjenu neurotoksičnosti putem izloženosti majke ili neurotoksičnosti u obliku degenerativnih bolesti kao što je Parkinsonova bolest.

Industrija je također propustila podnijeti studiju razvojne neurotoksičnosti (DNT) provedenu 2001. o glifosat-trimeziju (jednoj od soli glifosata), koja je pokazala da su potomci razvili štetne učinke. Industrija je također propustila pružiti punu neovisnu literaturu dostupnu u posljednjih 10 godina, uključujući studije koje su predane tijekom prethodne evaluacije 2015. godine. Dodatni dokazi iz relevantnih studija dostavljeni tijekom javne rasprave ponovo su odbačeni od strane EU vlasti.

Glifosat utječe na mikrobiom
Glifosat je također patentiran kao antibiotsko sredstvo, a također utječe na mikrobiom ljudi, ptica, pčela i drugih vrsta. Dokazano je da je 50% vrsta ljudskog mikrobioma pogođeno glifosatom.

Uzimajući u obzir važnu ulogu osovine crijevo-mozak naznačenu u znanstvenoj literaturi, promjene izazvane glifosatom mogu objasniti neurotoksičnost ili reproduktivnu toksičnost glifosata naznačenu u znanstvenoj literaturi. Unatoč zakonskoj obvezi korištenja najnovijih i pouzdanih znanstvenih spoznaja, procjena rizika EU-a zanemarila je dokaze o učincima glifosata na mikrobiom ljudi i drugih vrsta iz pravno neprihvatljivog razloga što “standardizirane regulatorne smjernice trenutno nisu dostupne za procjenu mikrobioma«.

EFSA nije uspjela otkriti bitne informacije o toksičnosti za kukce, ptice i vodozemce
Istrage koje su provele nevladine organizacije pokazale su da dok su regulatorne studije ponekad pokazivale neprihvatljivu toksičnost glifosata za insekte (100% smrtnost, prema industrijskim studijama), EFSA nije niti priopćila tu informaciju Europskoj komisiji u svojoj recenziji . Osim toga, velike studije o toksičnosti iz akademske zajednice, koje pokazuju da glifosat i herbicidi na bazi glifosata desetkuju vodozemce ili štete reprodukciji ptica, EFSA je izbacila iz procjene, čime je spriječila regulatore da donesu razumnu odluku.

Nije naveden test potpune i reprezentativne formulacije pesticida
Pravo EU-a i sudska praksa EU-a zahtijevaju da se barem jedan herbicid na bazi glifosata („reprezentativna formulacija”) testira na njegov utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Cilj je procijeniti toksičnost ostalih sastojaka formulacije pesticida i potencijalne sinergije toksičnosti između ‘aktivnog sastojka’ glifosata i koformulanata.
Nije dostavljena nijedna dugotrajna studija toksičnosti na sisavcima (kao što je prethodno spomenuta studija instituta Ramazzini). U procjeni rizika za okoliš primijećena je slična situacija: industrija nije uspjela osigurati mnoge ključne obvezne studije za reprezentativnu formulaciju.

Osim toga, EFSA je priznala da nisu bili u mogućnosti procijeniti sve koformulante iz reprezentativne formulacije, što je opet u suprotnosti sa zakonodavstvom o pesticidima.

#StopGlyphosate
#glifosat
#pesticidi
#Glyphosate